Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Kulturskolebidraget tillbaka

Regeringen planerar att återinföra kulturskolebidraget. I vårändringsbudgeten som presenterats avsätts 50 miljoner kronor för andra halvåret 2019.

Kulturskolebidraget har delats ut sedan 2016 men var inte med i budgeten för 2019. För 2019 föreslår regeringen 50 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner som bidraget uppgått till tidigare, eftersom de medel som nu beslutas endast avser andra halvan av året. 

-Vi har sett att kulturskolebidraget har haft positiv effekt och har betytt mycket för landets kulturskolor, därför är det glädjande om vi nu kan fortsätta arbetet med att stötta kulturskolorna i sin utveckling, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturrådets Kulturskolecentrum.

Beslut om vårändringsbudget fattas av riksdagen i senare delen av juni. Vi är medvetna om att landets kulturskolor är i behov av att kunna söka medlen snarast för att kunna arbeta vidare under hösten med påbörjade utvecklingsprojekt. Vi har dialog med Kulturdepartementet om när vi kan utlysa bidraget och återkommer med information så snart vi vet. Det kan hända att det blir en snabb process när vi väl får besked, då utlyser vi bidraget och kommer att ha en kortare ansökningstid än vanligt - för att kulturskolorna inte ska behöva vänta på bidragen längre än nödvändigt. Det kan därför vara bra att redan nu tänka igenom sina ansökningar. I denna omgång kommer vi att prioritera redan pågående projekt inom kulturella och konstnärliga uttryckssätt.

Se blankettexempel här

Pressmeddelande Kulturdepartementet

Vårändringsbudget 2019

Strategi för statliga insatser i kulturskolan

 

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Malin Palm
Telefon: 08 519 264 19
malin.palm@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08-519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 30 oktober 2018.
Sista redovisningsdag är 5 november 2019.

Header logo