Frågor och svar om musik- och kulturskolor

Här hittar ni de vanligaste frågorna kring bidraget som har kommit in till Kulturrådet angående bidrag till musik- och kulturskolor.

REDOVISNING AV BIDRAGET 2016

Vad händer om jag får avslag på min ansökan om förlängning?

Då ska er redovisning för bidrag beviljat 2016 skickas in till Kulturrådet senast den 5 december 2017.

ANSÖKAN OM BIDRAG 2017

Kan man söka för fortsättning på de projekt/aktiviteter som beviljades bidrag 2016?

Ja, förutsatt att ni har kommit igång med projektet/aktiviteten och att ni kan redogöra för varför projektet/aktiviteten behöver en fortsättning.

Kommer ni att göra samma prioritering 2017 som vid bidragsgivningen2016?

Grunden är densamma för bidraget vilket gör att prioriteringarna kommer att se likadana ut. Mer information kring bedömningen av 2016 års ansökningar hittar ni här

Varför är det fler frågor i exempelblanketten än i den blankett som jag fyller i online?

Exempelblanketten innehåller alla frågor, det vill säga frågor som tillhör samtliga valbara alternativ i blanketten. Beroende på om ni har ansökt tidigare eller inte kommer ni att besvara olika frågor. Samma sak gäller beroende på om ni väljer punkt 3 eller 4 i ansökan. De frågor som ni inte ska besvara kommer vara stängda för redigering i onlineblanketten.

Jag skulle vilja söka för att både genomföra kvalitetshöjande insatser och sänka elevavgifterna. Varför är det inte möjligt i blanketten?

Detta regleras av förordningen för bidraget till musik- och kulturskolor (2015:998). Där anges att man kan söka för det ena eller det andra, inte för både och.

Är det möjligt att söka både för nya aktiviteter/projekt och fortsättning på redan beviljade aktiviteter/projekt?

Det är möjligt att söka både för att gå vidare med de projekt/aktiviteter som startats och för nya projekt/aktiviteter. I ansökan besvara ni först en fråga om er ansökan är en fortsättning på tidigare beviljat bidrag. Detta för att vi ska få information kring vilka åtgärder ni har genomfört så här långt. Därefter väljer ni att ansökan gäller för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder (4 i ansökan). I de frågor som följer anger ni både de aktiviteter som är helt nya och de som är en fortsättning på redan beviljat projekt.

Header logo