queering_sapmi_foto_sara_lindquist

Nationella minoriteters kultur

Kulturrådet har i uppdrag att främja samiska folkets och judiska, romska, sverigefinska och tornedalska minoriteters kultur. Det handlar om att stödja gruppernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, och att verka för att kulturinstitutioner och andra aktörer i samverkan med grupperna ska främja minoriteternas kultur och kulturarv.

Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige tillerkänt fem nationella minoriteter och fem minoritetsspråk särskilda rättigheter.

De fem nationella minoriteterna är:

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinnar
  • tornedalingar

De fem nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Som ett komplement till Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde finns två särskilda bidrag för nationella minoriteters organisationer/kulturaktörer. Ett verksamhetsbidrag (till löpande kulturverksamhet) och ett projektbidrag (till tidsbegränsade projekt). Du hittar länkar till dessa bidrag till vänster.

Projekt och verksamheter som uppfyller kriterierna för Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde bör i första hand söka dessa.

Header logo