Bidrag till romsk kultur

Om du är intresserad av bakgrunden till bidraget så kan du läsa mer här

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av romska kulturaktörer, stora som små. Sökande ska vara en organisation eller en fysisk person med F-skattsedel.

FÖR VAD MAN SÖKA?

Bidraget är till för projekt som ska stärka romska kulturaktörer och deras samarbete med andra kulturaktörer. Projekten ska bidra till att stärka, utveckla eller synliggöra romsk kultur och kulturarv.

Bidraget kan sökas för projekt inom konst, musik, dans, teater, museiområdet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet.

För att kunna beviljas bidrag ska projektet även ha annan finansiering.

När det gäller fördelningen av bidraget prioriterar vi projekt:

  • där romska kulturaktörer samarbetar med etablerade kulturinstitutioner. Samarbetet ska stärka den romska kulturaktören och bör ske på så lika villkor som möjligt.
  • som riktar sig till barn och unga
  • som har medfinansiering från kommun och/eller region/landsting. 
  • som drivs av, eller uppmuntrar deltagande från, romska unga kvinnor.

 

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKTA HANDLÄGGARE

Bella Lawson
Telefon: 08 519 265 03
bella.lawson@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Se relevant beslut för sista redovisningsdag.

Header logo