Uusi Teatteri, foto: Chrisander Brun.

Verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Verksamheter som uppfyller kriterierna för Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde bör i första hand söka dessa.

Verksamhetsbidraget är till för nationella minoriteters kulturaktörer. Bidraget ges för kontinuerlig verksamhet som särskilt syftar till att stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Bidraget kan sökas en gång per år.

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av nationella minoriteters kulturaktörer. Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. Du som söker ska bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige.

För organisationsbidrag till nationella minoriteters organisationer finns Länsstyrelsen i Stockholm eller (för samiska organisationer) Sametinget. För ungdomars och kvinnors organisering finns Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Verksamhetsbidraget är till för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet som möter en publik.

Verksamheten ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Om du vill söka bidrag till tidsbegränsad kulturverksamhet ska du istället söka projektstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet.

Om du vill söka bidrag till utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka Stödet till planerad utgivning av litteratur eller Litteraturstödet.

Om du vill söka bidrag till verksamhet inom filmområdet finns Filminstitutet.

Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken.

Vad är det som bedöms?

Vi bedömer verksamheterna utifrån:

 • konstnärlig kvalitet
 • hur de bidrar till förnyelse och utveckling inom kultur- och konstområdet
 • hur de bidrar till att kulturarvet och/eller de historiska minoritetsspråken synliggörs, används och utvecklas
 • hur relevanta de är för målgruppen och hur man arbetar för att nå ut till en bredare krets 
 • hur genomförbara de är, praktiskt och ekonomiskt
 • hur man inkluderar ett barn- och ungdomsperspektiv
 • hur de bidrar till internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 • hur man arbetar utifrån rättighetsperspektiv såsom: jämlikhets-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Det betyder inte att varje ansökan behöver uppfylla alla bedömningsgrunder.

För att kunna beviljas bidrag ska verksamheten även ha annan finansiering.

Vi prioriterar verksamheter som:

 • vänder sig till en publik (forsknings- och utbildningsverksamhet prioriteras inte)
 • riktar sig till barn och unga
 • får medfinansiering från kommun och/eller landsting

Så ansöker du

Ansökan görs online, blankett och mer information finns till höger.

Glöm inte att ange datum och plats (lokal/ort) för de kulturaktiviteter du söker stöd för.

Beslut om din ansökan

En referensgrupp bestående av sex ledamöter bedömer din ansökan.

Beslut fattas av Kulturrådets generaldirektör, tidigast två månader efter sista ansökningsdatum.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.
Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.
Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Bella Lawson
Telefon: 08 519 265 03
bella.lawson@kulturradet.se

ANSÖKAN

24 september 2019 - 22 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag är:
24 september - 22 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

BLANKETT FÖR REVIDERAD BUDGET

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 1 mars 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo