Tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder

Beviljade bidrag

Cirkus Tigerbrand, Väderflickans milda makt, 90 000
Jämtlands läns bibliotek, Växa genom kultur, 50 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, AudioIndex – det talande biblioteket, 600 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, SPUNK, 300 000
Regionbibliotek Stockholm, Talboken på väg till barn och unga, 518 000
Regionbibliotek Stockholm, Talboken på väg till barn och unga, 535 000
Regionbibliotek Västra Götaland, ILLER – tidning för unga synskadade, 442 000
Smålands Musik och Teater, Måsen – ett möte över alla gränser, 600 000
Stiftelsen Jämtlands läns museum, Lekpedagogisk tillgänglighetsplan, 150 000
Sveriges Dövas Riksförbund, Sånger och dikter på teckenspråk, 200 000
Teater Sagohuset, Dans Drama Dialog – år 3, 100 000
Teater Västernorrland, Turnerande scenkonst för alla, 200 000
Örebro stadsbibliotek, Resursbibliotek för döva, 460 000 

Samtliga sökande

Cirkus Tigerbrand, Nationellt
Filadelfiaförsamlingen i Avesta, Dalarna
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF, Stockholm
Hörby Kommun, Skåne
Jämtlands läns bibliotek, Jämtland
Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbotten
Medelpads Fornminnesförening, Västernorrland
Nordiska Handikappolitiska Rådet, Internationellt
Regionbibliotek Stockholm, Stockholm
Regionbibliotek Västra Götaland, Nationellt
Röda Korset Vallåkra Ungdomskrets, Skåne
Sensus studieförbund, Stockholm
Skådebanan Södra Regionen, Skåne
Smålands Musik och Teater, Jönköping
Statens maritima museer, Nationellt
Stiftelsen Jämtlands läns museum, Jämtland
Studiefrämjandet Huddinge Botkyrka, Stockholm
Studieförbundet Vuxenskolan/Nässjö kommun, Kronoberg
Svensk Hiv Aids Info, SHAI, Skåne
Sveriges Dövas Riksförbund, Stockholm
Teater Sagohuset, Skåne
Teater Västernorrland, Västernorrland
Tyst Teater/Riksteatern, Nationellt
Örebro stadsbibliotek, Nationellt
Header logo