Bidragsbeslut 2008

December

Nationella minoriteters litteratur

Internationellt kulturutbyte

Internationell och interkulturell verksamhet

Utvecklingsbidrag till regional biblioteksverksamhet

Verksamhetsutveckling folkbibliotek

Översättningsstöd

Fonogram

November

Tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder

Läsfrämjande insatser

Fria musikgrupper

Skapande skola

Fria dansgrupper

Kultur i arbetslivet

Oktober

Fria teatergrupper

Jämställdhet inom scenkonstområdet

September

Internationellt kulturutbyte

Internationellt litteratursamarbete

Juni

Nationella minoriteters litteratur

Översättningsstöd, andra fördelningstillfället

Fonogram

Internationellt kulturutbyte

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

Läsfrämjande insatser

Maj

Regional biblioteksutveckling

Skapande skola

Jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet

April

Bidrag för samverkan med tonsättare år 2008

Utvecklingsbidrag regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner


Fria dansgrupper och koreografer

Fria teatergrupper

Utvecklingsbidrag till regionala museer

Mars

Översättning av svensk litteratur

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte, extra fördelning

Interkulturella organisationer

Nationella minoriters språk och kultur

Nationella minoriters litteratur

Februari

Verksamhetsbidrag för arrangerande musikföreningar

Daglig träning för frilansdansare

Arrangörer inom dansområdet

Nationella minoriteters språk och kultur

Verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper

Verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Januari

Bidrag till kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer

Verksamhetsbidrag till vissa utställare inom bild- och form området/arrangerande konstföreningar

Verksamhetsbidrag till regionala museer

Verksamhetsbidrag till regional biblioteksverksamhet

Verksamhetsbidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Kulturtidskrifter

Fria teatergrupper

Fria dansgrupper

Header logo