Bidragsbeslut 2009

December

Fonogram

Läsfrämjande insatser

Internationellt kulturutbyte

Kultur i arbetslivet

November

Översättningsstöd

Fria musikgrupper

Regionala museer

Fria teatergrupper, första fördelningen 2010

Fria dansgrupper, första fördelningen 2010

Oktober

Internationellt kulturutbyte, tredje fördelningen

September

Jämställdhetsprojekt inom scenkonst- och musikområdet

Juni

Fonogram

Internationellt kulturutbyt, andra fördelningen

Läsfrämjande projekt

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Jämställdhetsprojekt inom scenkonsten

Översättningsstöd, internationellt

Översättningsstöd, nordiskt

Maj

Utvecklingsbidrag för regional biblioteksverksamhet

Skapande skola

April

Utvecklingsbidrag till regionala museer

Projektbidrag regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Samarbete med tonsättare

Fria dansgrupper

Fria teatergrupper

Mars

Internationellt kulturutbyte, första fördelningen

Februari

Internationella och interkulturella organisationer

Mångkulturkonsulenter

Litterära evenemang

Nationella minoriteters litteratur

Nationella minorieteters språk och kultur

Januari

Centrumbildningar

Danskonsulenter

Konstkonsulenter

Skådebaneverksamhet

Konstområdesövergripande arrangörer

Arrangörer inom dansområdet

Musikarrangörer

Anställda med lönebidrag vid regionala museer

Access

Länsbibliotek, lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella biblioteket

Verksamhetsbidrag till regionala museer

Regionala och lokala institutioner

Nätttidskrifter

Produktionsstöd för kulturtidskrifter

Vissa utställare inom bild- och formområdet

Organisationer inom bild- och formområdet

Projektbidrag till organisationer inom bild- och formområdet

Konsthantverkskooperativ

Header logo