Bidragsbeslut 2012

December

Kulturtidskrifter

Aktörssamverkansprojekt

Mobilitetsstöd, internationell kulturverksamhet

Samarbetsprojektet, internationell kulturverksamhet

Fonogram

Läsfrämjande insatser

Arrangörsstöd inom dansområdet

November

Samarbete med tonsättare/kompositör

Oktober

Nationella minoriteters språk och kultur

Verksamhets- och projektbidrag till fria musikgrupper

Produktionsbidrag till yrkesverksamma fria dansgrupper

Verksamhets- och projektbidrag till yrkesverksamma teatergrupper

Mobilitetstöd, internationell kulturverksamhet

Internationell kulturverksamhet, samarbetsprojektet

Utvecklingsbidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater-, dans- och musikinstitutioner 2012 som ingår i kultursamverkansmodellen

Augusti

Litterära evenemang

Aktörssamverkansprojekt

Juni

Samarbetsprojekt

Mobilitetsstöd

Översättningsstöd, nordiskt

Översättningsstöd, internationellt

Läsfrämjande insatser

Nationellt mobilitetsstöd, stöd till arrangörssamverkan och stöd till utveckling av arrangörsledet

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

Fonogram

MAJ

Samarbete med tonsättare/kompositör

Läsfrämjande insatser i samarbete mellan folkbibliotek och studieförbund

Litterära evenemang i Sverige för bokhandlar

April

Aktörssamverkansprojekt

E-böcker

Forskningsmedel för centrala museer

Nationella minoriteters språk och kultur

Skapande skola

Utvecklingsbidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater-, dans- och musikinstitutioner 2012, vilka ingår i kultursamverkansmodellen

Mobilitetsstöd

Samarbetsbidrag

Fria dansgrupper

Mars

Fria teatergrupper

Februari

Arrangörer inom musikområdet

Arrangörsstöd konstområdesövergripande

Arrangörsstöd inom dansområdet

Skådebaneverksamhet

Centrala amatörkulturorganisationer

Verksamhetsbidrag och bidrag till förvärv av konst

Januari

Verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ

Utrustningsbidrag till Konstnärernas Kollektivverkstäder

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Verksamhetsbidrag till regional biblioteksverksamhet

Verksamhetsbidrag till regional museiverksamhet

Verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Organisationer inom bild- och formområdet

Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella organisationer

Internationellt/interkulturellt kulturutbyte, nätverk verksamhetsbidrag

Kulturtidskrifter

Header logo