Aktörssamverkansprojekt

Första fördelningstillfället 2012

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Kulturarv
Hallands länsmuseer, World Heritage Academy - from protection to proaction, 284 000
 
Bild och form
Stiftelsen Wanås utställningar, SHOW & TELL – Artistic and Educational practices in Sweden and India, 250 000
 
Design
Studio Greiling, The Evolution of the Object - research and production, 150 000
 
Film
CinemAfrica, Swedish - South African youth project, 250 000
RåFILM, Let your dream become true, 210 000
 
Konstområdesövergripande
Arioso Productions i samarbete med Selam, Ripples (rev): the Independence arena and artist exchange, 174 000
Kungliga konsthögskolan, Summer school and applied project in contemporary arts and performance, 262 000
 
Litteratur
Länsbiblioteket i Västerbotten, BOOKS TO CHILDREN - CHILDREN TO BOOKS, 284 000
Uppsala Kommun/Reginateatern, Poetry - Crossing Borders, 279 000
 
Musik
Kultur i Väst, Folk Music Collaboration between Botswana and Sweden, 284 000
Spiritus Mundi, Music on Troubled Grounds South Africa, 284 000

Teater
Teater Sagohuset, MYRITH Myths, Rituals & Theatre, 284 000

Samtliga sökande
Arioso Productions
CinemAfrica
Frostros
Hallands länsmuseer
IN FOCUS: African and Nordic Art in Collaboration
Intercult Productions
Kultur i Väst
Kulturföreningen Glänta
Kungliga konsthögskolan
Länsbiblioteket i Västerbotten
Motvalls
RåFILM
Spiritus Mundi
Stiftelsen Wanås utställningar
Studio Greiling
Svenska ASSITEJ
Sveriges Författarförbund
Teater Sagohuset
Tranan och Trasten
Uppsala kommun/Regina teatern
Uppsala konstmuseum
Uppsala Universitet

Header logo