Nationella minoriteters språk och kultur

Projektbidrag, extra fördelning

Beviljade bidrag, belopp i kr

Malmö Ungdomscentralen, Romer i Europa 2012, 30 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturveckan 2012, 50 000
É Romani Glinda, Romsk Kulturvecka, 150 000
Agnesbergs folkhögskola, Roma inclusion, 160 000
Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, Muri Romani Familja /RGRA, 60 000
Kompani Nomad, När blir rörelsen dans?, 60 000
Finlandsinstitutet, Finlandsihstitutets bokråd, 30 000
Stockholm Jiddishe Teateramatorn, Der Shnorer Shpil, 30 000
Tensta Konsthall, Katitzis resa genom Sverige på Tensta konsthall, 50 000

Samtliga ansökningar

Souvenir film, Samiska sagor, Södermanand
Malmö Ungdomscentralen, Romer i Europa 2012, Skåne
Unga Rimomn, Ungdomars rätt till kultur insats, Västerbotten
bufa Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer, kulturresa till Bulgariens romska kultur, Stockholm
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturveckan 2012, Skåne
É Romani Glinda, Romsk Kulturvecka, Stockholm
Agnesbergs folkhögskola, Roma inclusion, Västra Götaland
Rörelsen Gatans Röst och Ansikte Muri, Romani Familja/RGRA, Skåne
Folkets Bio Malmö, Romsk kultur- och filmfestival, Skåne
Kompani Nomad, När blir rörelsen dans?, Göteborg
Kulturhuset Muri, Romani Familja, Stockholm
Yair Sapir, Savor de ladino, Skåne
Finlandsinstitutet, Finlandsinstitutets bokråd, Stockholm
Finlandsinstitutet, Presentation av sverigefinsk litteratur vid bokmässan i Göteborg, Stockholm
Stockholm Jiddishe Teateramatorn, Der Shnorer Shpil, Stockholm
Freja Andersson, Krukväxtbarn, kortfilm, Stockholm
Tensta Konsthall, Katitzis resa genom Sverige på Tensta konsthall, Stockholm

Header logo