Bidragsbeslut 2014

December

Läsfrämjande insatser

Internationellt kulturutbyte, samarbetsprojekt, musik

Internationellt kulturutbyte, mobilitetsstöd, musik

Projektbidrag bild- och formkonst

Nationella minoriteters kulturverksamhet

Litteraturstöd

Läsfrämjande insatser i samband med idrottrörelsen

Litteraturprojekt i utlandet

Fonogram

November

Samverkan med komponister

Projektbidrag inom scenkonst avseende produktion, presentation och främjande till yrkesverksamma fria aktörer inom dans

Projektbidrag inom scenkonst avseende produktion, presentation och främjande till yrkesverksamma fria aktörer inom teater, opera, musikteater, performance, cirkus och övriga uttryck

Fria musikgrupper

Litteraturstöd

Oktober

Internationella projektbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom scenkonstområdet – teater, opera, musikteater, cirkus, performance och övriga uttryck

Internationella projektbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom scenkonstområdet – dans

Internationellt kulturutbyte, Mobilitetsstöd, musik

Internationellt kulturutbyte, Samarbetsprojekt, musik

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Litteraturstöd

September

Litteraturstöd

Augusti

Litteraturstöd

JUNI

Litteraturstöd

Internationellt kulturutbyte, Mobilitetsstöd, musik

Internationellt kulturutbyte, Samarbetsprojekt, musik

Internationellt kulturutbyte, Mobilitetsstöd, bild och form

Internationellt kulturutbyte, Samarbetsprojekt, bild och form

Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonst, dans

Inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek

Internationella projektbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom scenkonstområdet

Bidrag till läsfrämjande insatser

Bidrag till läsfrämjande insatser i samarbete med idrottsrörelsen

Nationella turnéer, festivaler, arrangörssamverkan, konsertserier och utveckling av arrangörsledet

Maj

Litteraturstöd

Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet, teater, opera, performance, cirkus och övriga uttryck 2015

Fonogram

Forskningsmedel för centrala museer

April

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Skapande skola

Projektbidrag till fria aktörer inom scenkonst

Samverkan med komponister

Litteraturstöd

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Nationella minoriteters kulturverksamhet

Mars

Fria aktörer inom dansområdet

Utvecklingsbidrag för kulturtidskrifter

Internationellt kulturutbyte, Samarbetsprojekt, musik

Internationellt kulturutbyte, Mobilitetsstöd, musik

Internationellt kulturutbyte, Samarbetsprojekt, bild och form

Internationellt kulturutbyte, Mobilitetsstöd, bild & form

Februari

Litteraturstöd

Regional kulturverksamhet

Januari

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Konstnärernas kollektivverkstäder

Konsthantverkskooperativ

Organisationer inom bild- och formområdet

Centrala amatörkulturorganisationer

Arrangörer/lokalhållande organisationer

Skådebaneverksamhet

Arrangörer inom musikområdet

Header logo