Bidragsbeslut 2015

December

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Kulturtidskrifter

Turnébidrag till fria musikgrupper

Fonogram

Projektstöd nationella minoriteters kulturverksamhet

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Litteraturstöd

NOVEMBER

Planerad utgivning av litteratur

Samverkan med komponister

Nationella och internationella projektbidrag till fri scenkonst - dans

Nationella och internationella projektbidrag till fri scenkonst - teater, opera, musikteater, performance, cirkus och övriga uttryck

Internationella projektbidrag till fri scenkonst

Fria musikgrupper

Litteraturstöd

Oktober

Litteraturstöd

September

Litteraturstöd

Augusti

Litteraturstöd

Juni

Projektbidrag till musikarrangörer

Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet, dans

Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet, teater, opera, performance, cirkus och övriga uttryck

Turnébidrag till fria musikgrupper

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Litteraturstöd

Maj

Fonogram

Projektbidrag bild- och formkonst

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet

Forskningsmedel för centrala museer

April

Samverkan med komponister

Skapande skola

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Nationella minoriteters kulturverksamhet

Litteraturstöd

Mars

Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektbidrag fri scenkonst - teater, opera, musikteater, performance, cirkus och övriga uttryck

Projektbidrag fri scenkonst - dans

Februari

Centrumbildningar

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella organisationer

Internationella nätverk

Litteraturstöd

Centrala amatörkulturorganisationer

Januari

Regional kulturverksamhet

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Arrangörer av daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Konsthantverkskooperativ

Konstnärernas kollektivverkstäder

Organisationer inom bild- och formområdet

Kulturtidskrifter

Header logo