Kulturtidskrifter

Fördelning av produktionsstöd 2015


Beviljade bidrag, belopp i kronor
100%Culture, 50 000
10TAL, 575 000
Arche, 350 000
Arkitekturtidskriften KRITIK, 75 000
Artikel 14, 150 000
Avaye Zan, 75 000
Balder, 250 000
Bang, 675 000
Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner, 150 000
Bild & Bubbla, 325 000
bis, 25 000
Brand, 75 000
C'est Bon Anthology, 125 000
Danstidningen, 350 000
Det Grymma Svärdet, 100 000
Dissidentbloggen, 125 000
Divan, 425 000
DIXIKON, 225 000
É Romani Glinda, 200 000
eProvins, 75 000
Ett lysande namn, 150 000
Expo, demokratisk tidskrift, 475 000
Filmrutan, 200 000
Fjärde Världen, 100 000
FLM, 450 000
Fronesis, 500 000
Galago, 225 000
Glänta, 725 000
Grafiknytt, 100 000
Jefferson, 75 000
Judisk Krönika, 225 000
Karavan, 700 000
Kinarapport, 75 000
Klimatmagasinet Effekt, 350 000
Konsten.net, 50 000
Konstnären, 100 000
Konstperspektiv, 350 000
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 250 000
Kulturtidskriften Cora, 200 000
Kulturtidskriften Hjärnstorm, 225 000
Kunstkritikk, 300 000
Kurage – Idétidskrift för det civila samhället, 75 000
Latinamerika.nu, 75 000
Liekki Sverigefinsk tidskrift, 100 000
Lira Musikmagasin, 500 000
Lyrikvännen, 475 000
Magasinet Arena, 300 000
Mana, 275 000
Medusa, 100 000
METavisi, 75 000
Nummer.se, 125 000
Nutida Musik, 425 000
OEI, 425 000
Omkonst, 100 000
Opsis Barnkultur, 325 000
Ord&Bild, 600 000
Ordfront Magasin, 175 000
Orkesterjournalen, 275 000
Paletten, 650 000
Parnass, 75 000
Ponton, 250 000
Populär Arkeologi, 150 000
Populär Poesi, 100 000
Provins, 450 000
Re:public, 325 000
Samefolket, 50 000
Scoop, 200 000
Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle, 125 000
SocialPolitik, 225 000
Soundofmusic, 50 000
Subaltern, 200 000
Suecia Polonia, 50 000
Swing, 75 000
Teatertidningen, 525 000
Tidig Musik, 150 000
Tidningen Kulturen, 75 000
Tidskriften OPERA, 325 000
Tidskriften Västsahara, 50 000
Utopi magasin, 100 000
UtställningsEstetiskt Forum, 150 000

Samtliga sökande
100%Culture
10TAL
Aktuellt Magazin
Alba.nu
Arche
Arkitektur
Arkitekturtidskriften KRITIK
Artikel 14
Avaye Zan
Balder
Bang
BarentsCulture
Betydelsefulla Möten Magasin
Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner
Bild & Bubbla
bis
Brand
C'est Bon Anthology
Danstidningen
Darvag
Det Grymma Svärdet
Diaspora/Dijaspora
Dissidentbloggen
Divan
DIXIKON
DSM
É Romani Glinda
eProvins
Ett lysande namn
Expo, demokratisk tidskrift
Filmrutan
Fjärde Världen
FLM
Form - Nordiskt design- och arkitekturmagasin
Fronesis
Galago
Glänta
Grafiknytt
Horisont – Gotlands nyhetsmagasin
Jefferson
Judisk Krönika
Karavan
Kinarapport
Klimatmagasinet Effekt
Konsten.net
Konstnären
Konstperspektiv
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik
Kritiska eu-fakta
Kulturdelen
KULTURIMPERIET
Kulturtidningen Zenit
Kulturtidskriften Cora
Kulturtidskriften Hjärnstorm
Kunstkritikk
Kurage – Idétidskrift för det civila samhället
Latinamerika.nu
Liekki Sverigefinsk tidskrift
Lira Musikmagasin
Little Finger Magazine
Lyrikvännen
Magasinet Arena
Magasinet BRUNO
Magasinet Television
Mana
Medusa
METavisi
Miljötidningen
Nanar magasinet
Nummer.se
Nutida Musik
OEI
Omkonst
Opsis Barnkultur
Ord&Bild
Ordfront Magasin
Orkesterjournalen
Paletten
Parnass
Ponton
Popmani
Populär Arkeologi
Populär Poesi
Provins
På Väg
Re:public
Röd Press
Samefolket
Sans
Scoop
Seher Banja Luka
Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle
Skola och Samhälle (S.O.S.)
Socialistisk Debatt
SocialPolitik
Sonic
Soundofmusic
STM-Scandinavian Tattoo Magazine
Subaltern
Suecia Polonia
Swing
Teatertidningen
Tidig Musik
Tidningen Kulturen
Tidningen Skriva
Tidningen Yks'Kaks
Tidskriften OPERA
Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap
Tidskriften Staden
Tidskriften Västsahara
Utopi magasin
UtställningsEstetiskt Forum
X-CONS Magazine

Header logo