NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET

Projektbidrag, andra fördelningen för år 2015 (2016).
18 januari och 26 januari 2016

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, kulturverksamhet, 400 000
Meänmaa, Vi syns, hörs och gör om och på meänkieli, 40 000
Romsk Aktiv Förening, Romska internationella dagen i Linköping, 30 000
Sameföreningen i Stockholm, Hearing om osynliggörandets mekanismer, 30 000
Sameföreningen i Stockholm, Vahák, 20 000
Vargkatten Produktion AB, Judiskt liv i Sverige, 80 000

Header logo