Nationella minoriteters kulturverksamhet

Projektbidrag
Första fördelningen 2015


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Ájtte museum, Ájgge le rievddan – tiden är förändrad, Norbotten, 50 000
É Romani Glinda , 5 Folk Festival 2015, Stockholm, 100 000
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, GALIZIA, Stockholm, 70 000
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige,  Classics: 1. Genesis   2. Decadent, Stockholm, 50 000
Gävle Finska klubb, Samverkan för finska gästspel , Gävleborg, 50 000
Haparanda kommun, Haparanda - Världens Nålsöga 1914-1918, Norrbotten, 50 000
Korpilombolo kulturförening, Minoriteter- men många tillsammans, Norrbotten, 70 000
Kulturföreningen Kavona, Women in Yiddish Poetry , Skåne, 60 000
Malmö Ungdomscentralen, Internationell dans och sång festival "Barn i Fokus 2015" , Skåne, 40 000
Romano Pasos Research Centre,  thaj e Zerfi, Stockholm, 50 000
Romano Pasos Research Centre, Romer I Centrum - A learning festival, Stockholm, 80 000
Sommarström marketing, Yksikaksifilmi Sveriges finskaste filmfestival, Stockholm, 50 000
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Auschwitz album, Stockholm, 50 000
Sverigefinska Riksförbundet, Mukulat goes webbi, Stockholm, 60 000
Unga Romer, Romska internationella firandet , Stockholm, 30 000
Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening VÄSKY, 3-årigt pilotprojekt  inom "Scen utan gränser", Västmanland, 50 000

Samtliga ansökningar
Ájtte museum,  Ájgge le rievddan – tiden är förändrad, Norrbotten
Arli kunskapscenter, Romano nevipe, Östergötland
Cecilia Josefson Radio, Doktorn är bara bra om något ska klippas bort, Stockholm
É Romani Glinda , 5 Folk Festival 2015 , Stockholm
Finska Kulturföreningen i Sverige , Ta en tur i Natur, Stockholm
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, GALIZIA, Stockholm
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Jewish Classics: 1. Genesis   2. Decadent, Stockholm
Gävle Finska klubb, Samverkan för finska gästspel , Gävleborg
Haparanda kommun, Haparanda - Världens Nålsöga 1914-1918, Norrbotten
Kompani Nomad, Vi är osynliga genom oss kan man gå, Västra Götaland
Korpilombolo kulturförening, Minoriteter- men många tillsammans, Norrbotten
Kulturbyrån Åsa Jacobsson, Kultur- och inspirationsprojekt om Katarina Taikon, romer i Sverige och Katitzi, Stockholm
Kulturföreningen Kavona, Women in Yiddish Poetry , Skåne
lopme naestie, Sydsamisk kultur , Jämtland
Malmö Ungdomscentralen, E Romani Glinda - Info från Malmö, Skåne
Malmö Ungdomscentralen, Internationell dans och sång festival "Barn i Fokus 2015" , Skåne
Meän kulttuurikehto, Sommarläger på meänkieli och finska, Norrbotten
Meänkielen förlaaki, Föreläsa om svenska minoriteter under Finnfest 2015 i USA och Kanada, Stockholm
Norrbottens läns hemslöjdsförening, Nordiskt sticksymposium 2016 , Norrbotten
Our Childrens Vocie, DJ Stuga, Stockholm
Romano Pasos Research Centre, Tari thaj e Zerfi, Stockholm
Romano Pasos Research Centre, Romer I Centrum - A learning festival, Stockholm
Snowflakes Filmfestival, Native Moving Images Filmfestival, Stockholm
Sommarström marketing, Yksikaksifilmi Sveriges finskaste filmfestival, Stockholm
Stiftelsen Gaaltije, Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?, Jämtland
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Auschwitz album, Stockholm
Sverigefinska Riksförbundet, Sommarfestival och Axevalla Sommar, Stockholm
Sverigefinska Riksförbundet, Mukulat goes webbi, Stockholm
Såhkie Umeå Sameförening, SÁBMIE  ÚDNE/SÁPMI IDAG, Västerbotten
Södra Sveriges distrikt av SFRF (Sverigefinska Riksförbundet, Finsk kulturdag 2015-09-12 på Hässleholmsgården i Hässleholms kommun, Skåne
Teatermaskinen , A week-long Party of Resistance , Västmanland
Unga Romer, Romska internationella firandet, Stockholm
Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening VÄSKY, 3-årigt pilotprojekt  inom "Scen utan gränser" , Västmanland
Jörgen Stenberg , Vuövdiegij vuölie, Norrbotten
Meänmaa, Skriva och läsa meänkieli, Norrbotten
Sverigefinska Kulturens Vänner, Sverigefinska bok- och kulturmässa, Stockholm

Header logo