Bidragsbeslut 2016

DECEMBER

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Nationella minoriteters kulturverksamhet

Litteraturstöd december

Kulturtidskrifter

Skapande förskola

November

Stöd till planerad utgivning av litteratur

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Fonogram

Kreativa platser

Turnébidrag till fria musikgrupper

Utställningsarrangörer

Bild- och formkonst

Musik- och kulturskolor

Projektbidrag inom scenkonst, fria aktörer inom dansområdet

Projektbidrag inom scenkonst, fria aktörer inom teater, opera, musikteater, performance, cirkus och övriga uttryck

Projektbidrag inom fri scenkonst - internationella turnébidrag

Samverkan med komponister

Oktober

Litteraturstöd

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Kulturexport

SEPTEMBER

Litteraturstöd

AUGUSTI

Litteraturstöd

Juni

Projektbidrag till musikarrangörer

Verksamhetsbidrag till fria aktörer inom scenkonstområdet, dans

Verksamhetsbidrag till fria aktörer inom scenkonstområdet, teater, opera, performance, cirkus och övriga uttryck

Internationella turnébidrag till fria scenkonsten

Nationella och internationella turnébidrag till fria musikgrupper

Litteraturstöd

Maj

Fonogram

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Forskningsmedel för centrala museer

Bidrag till internationellt litteratursamarbete

Produktionsstöd kulturtidskrifter

Utvecklingsbidrag för kulturtidskrifter

Litteraturstöd

April

Produktionsstöd för kulturtidskrifter

Projektstöd nationella minoriteters kulturverksamhet

Samverkan med komponister

Projektbidrag bild- och formkonst

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Skapande skola

Kulturexport

Litteraturstöd

Mars

Projektbidrag inom dans

Projektbidrag inom scenkonst

Turnébidrag till fria musikgrupper

Litteraturstöd

Februari

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Litteraturstöd

Januari

Nationella minoriteters kulturverksamhet (beslut för 2015)

Internationella och interkulturella organisationer

Internationella nätverk

Skådebaneverksamhet

Centrala amatörkulturorganisationer

Arrangörer av daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

Verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Projektbidrag till musikarrangörer

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Regional kulturverksamhet

Konsthantverkskooperativ

Organisationer inom bild och form

Kollektivverkstäder

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Litteraturstöd

Header logo