Nationella minoriteters kulturverksamhet

Verksamhetsstöd för år 2016.

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Finlandsinstitutet, Sverigefinska biblioteket vid Finlandsinstitutet, 1 100 000
Finska Kulturföreningen i Sverige, UusiTeatteri, 2 100 000
Judiska Församlingen i Stockholm, JF & BAJIT (inklusive Judiska biblioteket), 500 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret i Malmö, 700 000
Såhkie Umeå Sameförening, Tráhppie och det samiska kulturåret, 200 000, (därutöver 120 000 kronor för verksamhetens litterära evenemang genom tidigare beslut)
Tornedalsteatern, Tornedalsteatern, 2 200 000

Header logo