Nationella minoriteters kulturverksamhet

Projektbidrag, andra fördelningen för år 2016.
19 och 21 december 2016

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Ájtte Musei Vänner, Ajtte Musei Vänners Framtidsseminarium, 30 000
LE-Musik, MoD! Biejvve Sjabme, 60 000
É Romani Glinda, Romska kulturdagar 2017, 60 000
É Romani Glinda, 5 Folk Festival, 175 000
Finlandsinstitutet, A Finntastic Evening 2017, 40 000
Giron Sámi Teáhter, arrangör för CO2lonialNATION vid jubileumsveckan Tråante2017, 30 000
Katarina Rimpi EF, JARNNA/MAASAI MUSIKPROJEKT, 30 000
Meänmaa, Två seminarier och en föreställning på meänkieli, 40 000
Meänmaa, Meänmaa, 80 000
Romsk Aktiv Förening, Amen hijam roma - Vi är romer, 60 000
Samerådet, svensk sektion, Sápmi Soaré, 75 000
Sverigefinländarnas arkiv, Sverigefinländarnas arkiv, 80 000
Teatteri Sydänkäpy, Mamma ska räddas / Pelastetaan äiti, 80 000
Örebro Värmlands dstr av Sverigefinska pensionärer, Örebro Värmlands dstr av Sverigefinska pensionärer, 20 000

Header logo