Nationella minoriteters kulturverksamhet

Projektbidrag, andra fördelningen för år 2016 (2017).


Beviljade bidrag, belopp i kronor

Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Judisk Kultur i Sverige, 450 000  
Kranzart, Transit/Välitila- den finska möns 100-årsfest, 30 000
Kulturgruppen för resandefolket, En plattform för resandefolkets kultur: Försöksverksamhet (förstudie), 80 000
Mirjan Ääni, Språklös, Gränslös, Fabulous - en sverigefinsk identitetskatastrof, 50 000
Stockholms Jiddische Teateramator'n, Uppsättning av pjäsen Revisorn av Nikolaj Gogol, 40 000
Vargkatten Produktion AB, Klezmer Revival, 60 000

Header logo