Produktionsstöd till kulturtidskrifter

Fördelning av produktionsstöd 2016, belopp i kronor

Beviljade ansökningar

100%Culture, 100%Culture, 75 000
10tal Evenemang, 10TAL, 575 000
Kulturföreningen Faethon, Aiolos, 200 000
Tidskriften Alba, Alba, 50 000
Somaliland writers association, Alif, 25 000
Mandeiska föreninen i Stockholm, Alsada, 25 000
Monikanchan Shahitya O Shankskriti Anushilon, Anushilon, 50 000
Freudianska föreningen, Arche, 350 000
Politikens Arena Medier AB, Arena, 325 000
Flyktinggruppernas RiksRåd, FARR, Artikel 14, 150 000
Föreningen Avaye Zan, Avaye Zan, 85 000
Stiftelsen Balders Förlag, Balder, 250 000
Bang, Bang, 650 000
Biblis, Biblis, 150 000
Seriefrämjandet, Bild & Bubbla, 325 000
Bibliotek i Samhälle, BIS, 25 000
Tidningen Brand, Brand, 75 000
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Byggnadskultur, 75 000
Ideella föreningen Coras vänner, Cora, 200 000
Danstidningen, Danstidningen, 350 000
barnliteratur centeret Darvak, Darvag, 25 000
Lystring, Det Grymma Svärdet, 125 000
Psykoanalytiskt forum; Divan, Divan, 425 000
Dixikon, Dixikon, 250 000
É Romani Glinda , É Romani Glinda, 225 000
Stiftelsen Expo, Expo, 475 000
Filmrutan, Filmrutan, 200 000
Föreningen Fjärde Världen, Fjärde Världen, 100 000
Flm Media AB, FLM, 450 000
Tidskriftsföreningen Fronesis, Fronesis , 500 000
Sveriges Författarförbund, Författaren, 100 000
Ordfront förlag AB, Galago, 250 000
Kulturföreningen Glänta, Glänta, 700 000
Grafiska Sällskapet, Grafiknytt, 100 000
Kulturföreningen Hjärnstorm, Hjärnstorm, 225 000
Assyriska riksförbundet i Sverige, Hujådå, 40 000
Scandinavian Blues Association, Jefferson, 75 000
Stiftelse Judisk krönika, Judisk Krönika, 225 000
Föreningen Karavan, Karavan, 675 000
Kinarapport/Svensk-kinesiska föreningen, Kinarapport, 75 000
Klimatmagasinet Effekt ekonomisk förening, Klimatmagasinet Effekt, 350 000
Konsten.net/Anders Olofssons Ordbod, Konsten, 50 000
KRO/KIF, Svensk Konstnärsservice, Konstnären, 125 000
Stiftelsen Konstperspektiv, Konstperspektiv, 350 000
Tidskriften Kris och kritik, Kris och kritik, 50 000
Syntes förlag, Kritik, 75 000
Ariel förlag, Kritiker, 275 000
h:ström - Text & Kultur, Kulturen, 75 000
Kultwatch, Kultwatch, 50 000
Föreningen Kunstkritikk.se, Kunstkritikk, 300 000
Idealistas AB, Kurage, 75 000
Latinamerikagrupperna, Latinamerika, 75 000
Föreningen för Sverigefinska Skribenter, Liekki, 100 000
Lira ek för (Lira Musikmagasin), Lira, 500 000
Ellerströms Förlag, Lyrikvännen, 475 000
Föreningen Tidskriften Mana, Mana, 275 000
Medusa - Föreningen för en svensk antiktidskrift, Medusa, 125 000
STR-T (Sv Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset), METavisi,
75 000
Meänmaa, Meänmaa, 50 000
Nuorat Ideell Förening, Nuorat, 125 000
tidskriften Nutida Musik, Nutida Musik, 450 000
OEI , OEI, 450 000
Omkonst, Omkonst, 100 000
Tidskriften OPERA , Opera, 325 000
Opsis barnkultur, Opsis barnkultur, 325 000
Nebel & Söderström Förlag AB, Opus, 75 000
Stiftelsen Ord&Bild, Ord&Bild, 575 000
Ordfront Magasin AB, Ordfront, 200 000
Stiftelsen Orkester Journalen, OrkesterJournalen, 275 000
Stiftelsen Paletten, Paletten, 625 000
DELS Tidskrifter AB, Parnass, 100 000
Pockettidningen R HB, Pockettidningen R, 175 000
Föreningen tidskriften Ponton, Ponton, 250 000
Populär Arkeologi/FHT Norrgårde AB, Populär Arkeologi, 150 000
Populär Poesi, Populär Poesi , 100 000
Norrländska Litteratursällskapet/ FCNorr, Provins, 500 000
Dokumentärmagasinet Public Service ek för, Re:public, 325 000
Samefolket, Samefolket, 50 000
Fri Tanke förlag AB, Sans, 50 000
Föreningen Grävande Journalister, Scoop, 200 000
Signum/Newmaninstitutet AB, Signum, 125 000
SocialPolitik, SocialPolitik , 225 000
Sampler Media AB, Sonic, 100 000
Tidskriften Staden, Staden, 30 000
h:ström - Text & Kultur, Subaltern, 225 000
Forum Suecia Polonia, Suecia Polonia, 50 000
Ek. för. Nya Teatertidningen, Teatertidningen, 525 000
Tidig Musik, Tidig Musik, 150 000
Irakiska Kulturföreningen i Malmö, Tummuz, 70 000
Kolik förlag, Utopi, 100 000
UtställningsEstetiskt forum, UtställningsEstetiskt Forum, 175 000
Föreningen Västsahara, Västsahara, 50 000
Föreningen Walden, Walden, 50 000

Samtliga ansökande

100%Culture, 100%Culture
10tal Evenemang, 10TAL
Kulturföreningen Faethon, Aiolos
Tidskriften Alba, Alba
Somaliland writers association, Alif
Alnoor Produktions och Mediacenter, Alnoor
Mandeiska föreninen i Stockholm, Alsada
Monikanchan Shahitya O Shankskriti Anushilon, Anushilon
Freudianska föreningen, Arche
Politikens Arena Medier AB, Arena
Flyktinggruppernas RiksRåd, FARR, Artikel 14
TERESA & DAVID AB/ARTLOVER MAGAZINE, Artlover
556666-5930, Artworks Journal
Föreningen Avaye Zan, Avaye Zan
Stiftelsen Balders Förlag, Balder
Bang, Bang
Biblis, Biblis
Seriefrämjandet, Bild & Bubbla
Bibliotek i Samhälle, BIS
Tidningen Brand, Brand
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Byggnadskultur
C'est Bon Kultur, C'est Bon Anthology
Ideella föreningen Coras vänner, Cora
Danstidningen, Danstidningen
barnliteratur centeret Darvak, Darvag
Lystring, Det Grymma Svärdet
Psykoanalytiskt forum; Divan, Divan
Dixikon, Dixikon
DeSaMeK Publishing AB, DSM
É Romani Glinda , É Romani Glinda
Dajiyuan Sverige Media , Epoch Times
Norrländska Litteratursällskapet/ FCNorr, eProvins
Stiftelsen Expo, Expo
Faktum i Göteborg ekonomisk förening, Faktum
Föreningen FilmCentrum, Filmarbetaren
Filmrutan, Filmrutan
Föreningen Fjärde Världen, Fjärde Världen
Flm Media AB, FLM
Mandelgren Magazine AB, Form
Tidskriftsföreningen Fronesis, Fronesis
Sveriges Författarförbund, Författaren
Ordfront förlag AB, Galago
Kulturföreningen Glänta, Glänta
Grafiska Sällskapet, Grafiknytt
Kulturföreningen Hjärnstorm, Hjärnstorm
H Press AB, Horisont
Assyriska riksförbundet i Sverige, Hujådå
Scandinavian Blues Association, Jefferson
Stiftelse Judisk krönika, Judisk Krönika
Kammarmusikförbundet , KammarmusikNytt
Föreningen Karavan, Karavan
Kinarapport/Svensk-kinesiska föreningen, Kinarapport
Klimatmagasinet Effekt ekonomisk förening, Klimatmagasinet Effekt
Konsten.net/Anders Olofssons Ordbod, Konsten
KRO/KIF, Svensk Konstnärsservice, , Konstnären
Stiftelsen Konstperspektiv, Konstperspektiv
Tidskriften Kris och kritik, Kris och kritik
Syntes förlag, Kritik
Ariel förlag, Kritiker
Folkrörelsen Nej till EU, Kritiska eu-fakta
Föreningen Kulturkudden, Kulturdelen
h:ström - Text & Kultur, Kulturen
Kultwatch, Kultwatch
Föreningen Kunstkritikk.se, Kunstkritikk
Idealistas AB, Kurage
Latinamerikagrupperna, Latinamerika
Le Romané Nevimata, Le Romané Nevimata
Föreningen för Sverigefinska Skribenter, Liekki
Lira ek för (Lira Musikmagasin), Lira
Ellerströms Förlag, Lyrikvännen
Föreningen Tidskriften Mana, Mana
Medusa - Föreningen för en svensk antiktidskrift, Medusa
STR-T (Sv Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset), METavisi
Meänmaa, Meänmaa
Meänmaa, Meänmaan Tiuku
Jordens Vänner - Miljötidningen, Miljötidningen
IRAKISKA BILDFRONT, Nanar
Länsteatrarna i Sverige, Nummer
Nuorat Ideell Förening, Nuorat
tidskriften Nutida Musik, Nutida Musik
Kim Hazelius, Nära barn
Nöjesguiden Holding AB, Nöjesguiden
OEI , OEI
Omkonst, Omkonst
Tidskriften OPERA , Opera
Opsis barnkultur, Opsis barnkultur
Nebel & Söderström Förlag AB, Opus
Stiftelsen Ord&Bild, Ord&Bild
Ordfront Magasin AB, Ordfront
Stiftelsen Orkester Journalen, OrkesterJournalen
Stiftelsen Paletten, Paletten
DELS Tidskrifter AB, Parnass
Pockettidningen R HB, Pockettidningen R
Föreningen tidskriften Ponton, Ponton
Populär Arkeologi/FHT Norrgårde AB, Populär Arkeologi
Populär Poesi, Populär Poesi
Norrländska Litteratursällskapet/ FCNorr, Provins
Dokumentärmagasinet Public Service ek för, Re:public
Samefolket, Samefolket
Fri Tanke förlag AB, Sans
Scandinavian Media Group AB, Scandinavian Tattoo Magazine
Föreningen Grävande Journalister, Scoop
Signum/Newmaninstitutet AB, Signum
Comedia / Claes Olson Media, Simba
Föreningen Skola och Samhälle, Skola och Samhälle
Skriva förlag i Göteborg AB, Skriva
SocialPolitik, SocialPolitik
Sampler Media AB, Sonic
Kulturföreningen Soundofmusic, Soundofmusic
Tidskriften Staden, Staden
h:ström - Text & Kultur, Subaltern
Forum Suecia Polonia, Suecia Polonia
Sydasien kulturell och politisk tidskrift, Sydasien
Ek. för. Nya Teatertidningen, Teatertidningen
Heja Ferdinand AB, Television
Tidig Musik, Tidig Musik
Bo med Kulturtidskriften, tidskrift.nu
Irakiska Kulturföreningen i Malmö, Tummuz
Kolik förlag, Utopi
UtställningsEstetiskt forum, UtställningsEstetiskt Forum
Föreningen Walden, Walden
Landstinget Västernorrland, Volym
Föreningen Västsahara, Västsahara
SVERIGEFINSKHETENS FRÄMJANDE/Yks'Kaks, Yks'Kaks'
Kulturtidningen Zenit, Zenit
öresundspuls, Öresundspuls

Header logo