Bidragsbeslut 2017

December

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer

Verksamhetsbidrag inom opera, teater, performance, cirkus och annan fri scenkonst

Kulturtidskrifter

Fristäder

Skapande förskola

Litteraturstöd

November

Kreativa platser

Stöd till planerad utgivning av litteratur för 2017

Samverkan med komponister

Fonogram

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Projektbidrag till bild- och formkonst

Turnébidrag till fria musikgrupper

Bokstart - projektbidrag

Bokstart - språknätverk

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Projektbidrag inom scenkonst, fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck

Projektbidrag inom scenkonst, fria aktörer inom dansområdet

OKTOBER

Internationellt turnébidrag till den fria scenkonsten

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Bidrag till läsfrämjande insatser under skollov inom ramen för kultursamverkansmodellen

Litteraturstöd

September

Litteraturstöd

Augusti

Litteraturstöd

Juni

Litteraturstöd

Verksamhetsbidrag inom dans

Turnébidrag till musikgrupper

Fonogram

Fri scenkonst - internationella turnébidrag

Maj

Kulturexport

Projektbidrag fristadskonstnärer

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Musik- och kulturskolor

Bidrag till läsfrämjande insatser under skollov

Projektbidrag bild- och formkonst

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Litteraturstöd

april

Produktionsstöd för kulturtidskrifter

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur 

Nationella minoriteters kulturverksamhet, projektbidrag

Skapande skola

Samverkan med komponister

Litteraturstöd

Mars

Projektbidrag inom scenkonst, fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck

Projektbidrag inom scenkonst, fria aktörer inom dansområdet

Turnébidrag till fria musikgrupper

Litteraturstöd

Februari

Internationella och interkulturella kulturorganisationer

Internationella nätverk

Skådebaneverksamhet

Centrala amatörkulturorganisationer

Nationella minoriteters kulturverksamhet, verksamhetsbidrag

Nationella minoriteters kulturverksamhet, projektbidrag, andra fördelningen för år 2016 (2017)

Arrangörer inom musikområdet, verksamhetsbidrag 2017

Arrangörer inom musikområdet, projektbidrag

Litteraturstöd

januari

Bild och form

Centrumbildningar

Alliansverksamheter

Regional kulturverksamhet

Header logo