Bidrag till läsfrämjande insatser under skollov


Beviljade bidrag, belopp i kronor

Region Gotland / Gotlands Kommun, LÄS(kigt)LOV, 80 000
Region Östergötland/Regionbibliotek Östergötland, Läsfrämjande under skollov, 450 000
Region Västmanland, Mylingar och skogens faror – om folktrons kraft i berättelser och handens kraft i slöjd, 130 000
Region Jämtland Härjedalen, Läs- & filmlov - Bli en läsare och en Booktuber, 100 000
Regionförbundet i Kalmar län, Läsfrämjande insatser under skollov, 350 000
Regionbibliotek Norrbotten, Läsfrämjande insatser under skollov i Norrbotten, 300 000
Region Örebro län, Regional biblioteksverksamhet - Läsfrämjande insatser under skollov, 150 000

Header logo