Internationella nätverk


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Design for all Sverige, Design for All Europé, 70 000
Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, Union International de la Marionette (UNIMA), 35 000
Föreningen Festivalsverige, Live DMA, Nordiskt Nätverk, 40 000
IBBY Sverige, International Board on Books for Young people, 90 000
KLYS, IFCCD, Nordiska konstnärsrådet, 55 000
Konstnärernas Riksorganisation, International Art Association (IAA), 100 000
SMBF, International Association of Music Libraries and Archives (IAML), 30 000
Subtopia/Upplev Botkyrka AB, Baltic Nordic Circus Network, Circostrada, Cicus Next, FACE, 60 000
Svensk ICOM- International Council of Museums, International Council of Museums (ICOM), 125 000
Svenska kommittén av ICTM, International Council for Traditional Music (ICTM), 45 000
Svenska Konstkritikersamfundet, International Association of Art Critics (AICA), 60 000
Svenska PEN, PEN International, 330 000
Svenska sektionen ISCM, International Society of Contemporary Music (ISCM), 56 000
Svenska Teaterkritikers förening, International Association of Theatre Critics (IATC), 30 000

Header logo