NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET

Verksamhetsbidrag 2017.


Beviljade bidrag, belopp i kronor

Finlandsinstitutet, Sverigefinska biblioteket, 1 100 000 
Finska Kulturföreningen i Sverige , UusiTeatteri, 2 100 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret i Malmö, 700 000
Judiska Församlingen i Stockholm, Judiska Församlingen i Stockholm/Bajit, 500 000 
Såhkie Umeå Sameförening, Såhkie, Tráhppie och det samiska kulturåret, 200 000
Tornedalsteatern, Tornedalsteatern, 2 200 000

Header logo