Bokstart - språknätverk

Beslut 2017-11-17.


Sökande, projektets namn, beviljat belopp (kr)
Länsbibliotek Dalarna, Språknätverk i Dalarna, 50 000
Ockelbo Folkbibliotek, Ockelbos Språknätverk (Bokstart), 50 000
Regionbibliotek Region Jönköpings län, Regionalt Språklustnätverk, 50 000
Piteå kommun, Kultur, Park och  Fritid, Språknätverk inom Piteå kommun, 45 000
Lomma kommun / Biblioteken i Lomma och Bjärred, Bokstart Bjärred, 50 000
Oxiebiblioteket, Kulturförvaltning Malmö stad, Språknätverk Oxie, 50 000
Vellinge kommun/ Medborgarservice, Bokstart tillsammans: Biblioteket och Familjernas hus i Vellinge visar vägen till språkglädjen, 50 000
Salems bibliotek, Språknätverk i Salem, 50 000
Sigtuna kommun, Märsta bibliotek, Bokstart i Valsta – ansökan om bidrag till språknätverk inom Bokstart, 50 000
Solna stadsbibliotek, "Lappricka Pappricka Puddingpastej" - Språknätverk på förskolan Paprikan, 50 000
Region Värmland, Språknätverk Värmland, 50 000
Umeå kommun, Nätverk för barns språkutveckling i Umeå kommun, 50 000
Härnösands kommun, Språknätverk Härnösand, 50 000
Örnsköldsviks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bokstart Örnsköldsvik, 50 000
Region Västmanland, Språkfrö Västmanland, 50 000
Region Örebro län, Språknätverk Bokstart, 50 000
Regionbibliotek Östergötland/Region Östergötland, Bokstart Östergötland, 50 000

Header logo