Bidragsbeslut 2018

DECEMBER

Facklitteratur för vuxna

Skönlitteratur för vuxna

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Kultur för barn och unga

Utställningsarrangörer

Kulturexport

Bildverk för vuxna samt tecknade serier

Musikutgivning (fonogram)

Fria musikgrupper

November

Projektbidrag scenkonst

Aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance, projektbidrag

Projektbidrag bild och form

Bokstart

Fristäder

Facklitteratur för vuxna

Kreativa Platser

Samverkan med komponister

Stärkta bibliotek andra fördelningen

Oktober

Skönlitteratur för vuxna

Internationellt turnébidrag till den fria scenkonsten

September

Skönlitteratur för vuxna

Bildverk för vuxna samt tecknade serier

Facklitteratur för vuxna 

Augusti

Skönlitteratur för vuxna

JUNI

Bildverk för vuxna samt tecknade serier

Facklitteratur för vuxna

Verksamhetsbidrag fri scenkonst – teater, opera/musikteater, performance och övriga uttryck

Verksamhetsbidrag fri scenkonst - dans, cirkus och performance

Musikarrangörer

Musik- och kulturskolor

Stärkta bibliotek

Fria musikgrupper

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

Maj

Projektbidrag nationella minoriteters kulturverksamhet

Internationella turnébidrag och gästspel till yrkesverksamma fria scenkonstnärer

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Fonogram

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län, år 2018

Läsfrämjande insatser under skollov inom ramen for kultursamverkansmodellen

Bidrag till projekt med fristadskonstnärer

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 2018

Samverkan med komponister

April

Bidrag för kulturexport

Litteraturstöd

Projektbidrag inom bild- och formkonst

Skapande skola

Projektbidrag till scenkonst

Fria aktörer inom dansområdet

mars

Turnébidrag till fria musikgrupper

februari

Litteraturstöd

Lokalhållande organisationer

Projektbidrag till musikarrangörer

Skådebaneverksamhet

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

JANUARI

Nationella minoriteters kulturverksamhet

Regional kulturverksamhet

Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

Verksamhetsbidrag till konsthantverksgrupper

Verksamhetsbidrag till främjandeorganisationer inom bild och form

Header logo