Fristäder


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen Littfest, Littfest översätter, 150 000
Gävle kommun KoF/Konstcentrum, Deltagande i Folk och Kulturs konferens i Eskilstuna 2019, 30 000
Piteå Kommun, Piteå för alla – alla som du, alla som jag, 50 000
Umeå kommun / Umeå kultur, Fristadskonsert, 60 000
Östersunds bibliotek, Östersunds kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen, Översättning av Souzan Ibrahims roman No pigeons in the sky of the city, 50 000

Header logo