Nationella minoriteters kulturverksamhet

Projektbidrag, första fördelningen för år 2018. Beslutsdatum 29 maj 2018.

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Ammarnäs Sameförening, Samisk Sommar på Slottet, 50 000

Art How, Máddu - ursprung, 80 000

Barents Publisher/Sirillus AB, RUSKA V(HÖSTGLÖD V), 50 000

Bivaröd artroom, Nomad, 40 000

FINNSAM (finnbygder i samverkan), Omarbetning, korrekturläsning och uppdatering av skogsfinsk Internetbaserad bibliografi, 100 000

Frantzwagner Sällskapet, Brolinmusiken - då, nu och för framtiden, 90 000

KAIKU, Föreningen för sverigefinsk kultur, Innan det är försent, 40 000

Korpilombolo kulturförening, Interkulturellt möte för minoriteter, 90 000

Limmud Stockholm, Limmud Stockholm 2018, 40 000

Malmö Ungdomscentralen, Barn i fokus 2018, 50 000

Malmö Ungdomscentralen, Kompetensutveckling om romer genom föreläsning, film och utställning, 50 000

Nuorat Ideell Förening, Nuora gulluji! / Unga samer hörs! Opinionsbildande i Sápmi, 85 000

Romano Paso, Romer i centrum - Romsk inkludering III, 120 000

Sameföreningen i Stockholm, Samisk berättarhöst i Stockholm, 80 000

SmartSE AB, Julevliebe, 40 000

Stiftelse Judisk krönika, Digitalisering av Judisk Krönikas arkiv från 1932 och framåt Stockholm, 80 000

Stiftelsen Gaaltije, Gaaltije presenterar, 60 000

Sverigefinska Kulturens Vänner, Sverigefinska bok- och kulturmässan 2018, 77 000

Water Tones Ek. För., Chu Chu Train Minidokumentär, 65 000

Header logo