Aktörer inom den fria scenkonsten

Dans, cirkus och performance , projektbidrag, tredje fördelningen 2019-04-16

Beviljade bidrag, belopp i kronor

AFIA AFIA Presents: Pantsula Weekend Festival & Show 2019 
200 000

Aino Ihanainen Ahola/Ihanainen, 100 000


Alfaponny/ Karina Sarkissova (My Wild Flag) My Wild Flag 2019 
200 000


Andrea Hilario/ Spinning Compass Performance Nycirkus på Nordiskt vatten, 250 000


Centrum för Ögonblickets Konst/ E=mc2 Danskonst  I Gudars Skymning, 100 000


Danscentrum Stockholm Dansmässan, 400 000


Eliisa Erävalo Stenen som kunde göra oss modiga, 200 000


Enskild firma Eric Sjögren Content, 150 000


Erik Eriksson “Celies augšā, nāc man līdzi!” -  "Rise up, Come with me", 150 000


ilDance/ ilDance Aloni & Brummer Productions AB iCoDaCo 2018-20  
,150 000


Interim kultur AB/ Hui-Han Hu En dansande himmel ,150 000


Iraqi Bodies PITY: Otheib (working title) ,200 000


Love Kjellsson/ Plast Plast, 125 000


Maria Reihs/ The Event Horizon PARTICULARMO(ve)MENTS        100 000

Matleena Laine Cocoon Forest, 100 000


Möjlighetsministeriet AB/ Ellard / Lech The Funeral(arbetstitel), 250 000

Peter Mills Enskild Firma Dance dance History, 110 000


Peter Åberg Firma Minnet, 126 000


Producentbyrån  Internationell dansfestival för barn och unga (arbetstitel), 250 000


Producentbyrån/ Mold Love Walks, 250 000


Re Act/ Malin Elgán Ljudet och stegen i en samtida konstdiskurs,
100 000


Robin Dingemans & Andra Fåglar EF OMP, 200 000


Ruby Rose Union Arise Amazons 2.0 - Den Gröna Teorin,  150 000


Svenska ASSITEJ Korea Summer Festival, 435 000

 

Header logo