Regional kulturverksamhetBeviljade bidrag, belopp i kronor

Region Blekinge, 17 761 000
Region Dalarna, 36 668 000
Region Gotland, 23 898 000
Region Gävleborg, 41 875 000
Region Halland, 29 342 000
Region Jämtland Härjedalen, 31 746 000
Region Jönköpings län, 34 401 000
Region Kalmar län, 32 078 000
Region Kronoberg, 37 176 000
Region Norrbotten, 47 411 000
Region Skåne, 198 720 000
Region Sörmland, 28 710 000
Region Uppsala, 41 372 000
Region Värmland, 53 623 000
Region Västerbotten, 84 882 000
Region Västernorrland, 46 306 000
Region Västmanland, 32 004 000
Region Västra Götaland, 323 697 000
Region Örebro län, 40 586 000
Region Östergötland, 71 735 000
 
Stockholmsinstitutionerna: 96 489 000
Varav: 
Cirkus Cirkör AB, 8 585 000
Folkoperan AB, 15 423 000
Grafikens Hus, 758 000
Oktoberteatern, 2 531 000
Regionbibliotek Stockholm, 3 554 000
Stadsmuseiavdelningen, 1 347 000
Stockholms Länsmusik, 6 436 000
Dans i Stockholm, 210 000
Stockholms Länsmuseum, 3 492 000
Stockholms Stadsteater AB, 54 153 000

Header logo