Samverkan med komponister

Första fördelningstillfället, 2019 - 04-23
Beviljade bidrag, belopp i kronor

Anrikningsverket, Erik Enocksson, 120 695

 

ASTARTE, Paul Wilhelm Bopp, 110 000

 

CirkusPerspektiv Sweden, Klas Nevrin, 90 000

 

C-Y ContemporarY, Marsel Nichan, Håkan B Carlsson och Stefan Klaverdal, 262 080

 

Kvinnoorkestern, Lovisa Duprat, 72 988

 

Hagateatern, Fabian Kallerdahl, 47 395

 

Helsingborgs Symfoniorkester, Andrea Tarrodi och Maxida Märak, 141 000

 

Marcus Baldemar, Min Stora Sorg/Ann-Sofie Lundin, 51 000

 

Operation Opera, Mattias Petersson, Qarin Wikström och Daniel Hjorth, 315 000

 

MalvaKvartetten, Per Störby Jutbring, 141 120

 

Konstmusiksystrar, Madeleine Jonsson Gille, Ylva Fred, Kajsa Magnarsson, Alexandra Nilsson och Catharina Backman, 109 200

 

Estrad Norr, Catharina Backman, 98 784

 

Estrad Norr - Musikteater för barn och ungdom, Jonas Forssell, 175 000

 

Lule Stassteater, Martin Sundbom, 80 000

 

Lönnebergakvartetten, Homero Alvarez, 10 000

 

Magnus Holmander, David Huang,Benjamin Staern, 60 480

 

Mikaeli kammarkör, Mattias Sköld, 150 000

 

Ellard / Lech, Sara Parkman och Maria W Horn, 100 000

 

Norrbottensmusiken/ Norrbotten NEO, Christofer Elgh, 69 650

 

Norrdans, Søs Gunver Ryberg, 150 000

 

Regionteater Väst, Mikael Karlsson, 98 000

 

Rollin Phones ekonomiska förening, Ida Karlsson, 90 000

 

Smålandsoperan, Jonatan Sersam, 70 650

 

Stiftelsen Judiska museet, Alexander Freudenthal, 40 320

 

Stockholms Saxofonkvartett Quasar, Jenny Hettne, 70 000

 

Farandi, Emilia Amper, Timo Alakotila, Jorun Kvernberg och Hal Parfitt-Murray, 40 000

Svenska kyrkan,Täby församling,Volker Staub och Anna Einarsson, 35 000

 

Söndrebaljsoperan, Stefan Klaverdal, 175 000

 

Teater JaLaDa, Daniel Fjellström, 100 800

 

Teater Sagohuset, Birgitta Egerbladh, 91 000

 

Teater Tribunalen, Dror Feiler, 150 000

 

Duo Z / Joakim & Johanna Zetterqvist, Daniel Nelson, 25 000

 

Vårdnässpelen, Simon Berggården, 70 000

 

Ça va jaser, Leif Jordansson, 50 000

 

Header logo