Turnébidrag till fria musikgrupper

Turnébidrag till fria musikgrupper 2019, första fördelningen 

Beviljade bidrag, belopp i kronor

 

Crying Day Care Choir       40 000

WAO             70 000

Kolonien       34 000

Örjan Hultén Orion              40 000

Sandy Brechin Trio              18 000

Vindla String Quartet 20 000

Cats and Dinosaurs              58 000

Hannah Tolf  32 000

Emil Brandqvist Trio   20 000

Ensemble Villancico 100 000

Groupa          25 000

Träden           78 000

Here's To Us  17 000

Houman Sebghati & Dom Fantastiska Få     30 000

Johan Airijoki & Malmfältens Rockklubb      55 000

Combo De La Musica feat. Kristin Amparo 21 000

Kongero        23 000

Corpo              18 000

Liliana Zavala Trio              32 000

Lisa Grotherus                     4 000

FRÄNDER    20 000

Malin Wättring 4                  14 000

Carr & Roswall                    15 000

Olimpias Orkan                    100 000

Camerata Öresund               110 000

Kompania Pergamos            23 000

Romeo & Julia Kören           80 000

Royal Swedish Chamber Orchestra Christina Consort        100 000

IGNITE         11 000

Stockholms Saxofonkvartett 30 000

Rim               32 000

Jonny Wartel Quartet + 1,     95 000

West of Eden 22 000

 

Header logo