Bidragsbeslut 2011

December

Fonogram

Kultur för äldre

Aktörssamverkansprojekt

Internationell kulturverksamhet, samarbetsprojektbidrag

Mobilitetsstöd, internationell kulturverksamhet

Läsfrämjande

November

Fria musikgrupper

Fria dansgrupper

Fria teatergrupper

Oktober

Utvecklingsbidrag

Juni

Fonogram

MAJ

Internationell kulturverksamhet, samarbetsprojektbidrag

Mobilitetsstöd, internationell kulturverksamhet

Utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater-, dans- och musikinstitutioner vilka ingår i kultursamverkansmodellen

Utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Utvecklingsbidrag till regionala museer

Läsfrämjande

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

Skapande skola

Samarbete med tonsättare/kompositörer

April

Fria dansgrupper

Fria teatergrupper

Nationella minoriteters språk och kultur

Februari

Samverkansprojekt - internationellt kulturutbyte

Mobilitetsstöd - internationellt kulturutbyte

Konstområdesövergripande arrangörer

Arrangörer inom musikområdet

Verksamhetsbidrag till främjande organisationer inom bild- och formområdet

Utrustningsbidrag till konstnärernas kollektivverkstäder

Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella organisationer

Januari

Verksamhetsbidrag till regionala museer

Verksamhetsbidrag till regionala bibliotek

Verksamhetsbidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Arrangörsstöd dans

Verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Kulturtidskrifter

Nationella minoriteters språk och kultur

Header logo