Aktörssamverkansprojekt

Fördelningstillfälle 2011

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Museum och kulturarv
Statens museer för världskultur, Secret Love, 287 000 (Kina)
Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg, The Halland Model in India, 190 000 (Indien)

Bild och form
Föreningen Galleri A50, XZ New Media- artists in residence, 280 000 (Kina)
Nääs Konsthantverk, Xubanisa – means to mix, 281 703 (Sydafrika)
Strömstads kommun, Close Exigence – the China Sweden Art Exhibition, 250 000 (Kina)
Supermarket Art Fair, Mentoring Art Projects, 285 000 (Sydafrika)

Design
Editions in Craft, Siyazama Project, Durban University of Thechnology, 287 000 (Sydafrika)
Stiftelsen Svensk Industridesign, The Eco Design initiative, 287 000 (Sydafrika)

Film
Nu-institutet, Freedom to sing to oneself, 287 000 (Kina)
Stockholms filmfestival, Film Workshops in South African Schools, 285 000 (Sydafrika)
Story AB, A New Poetics for the Imperfect Cinema, 240 000 (Sydafrika)
Vision Forum, Film and Visual Art: Globali-zation and Democracy in Sweden and China, 135 000 (Kina)

Konstområdesövergripande
Malmö Högskola K3, Memories of Modernity II, Art and Communication for Social Change, 287 000 (Indien)
Vision Forum, Think Again – an inter-disciplinary project to stimulate new thinking, 115 000 (Kina)
 
Litteratur
Föreningen Karavan, The Botswana No.1 Creative Agency, 285 000 (Botswana)
 
Musik
Stockholm Jazz-orchestra, SJO-NYJF Exchange program, 287 000 (Sydafrika)
Lightmemusic, Jazz exchange Sweden and Botswana, 287 000 (Botswana)
Borlänge Kommun, Music as a tool for influence, 286 500 (Kina)
Musikföreningen Spiderdogs, Microphone Exchange – Sweden to South Africa, 287 000 (Sydafrika)
Operahögskolan, 2:20 International Opera Partnership, 285 000 (Sydafrika)
 
Dans
CCAP, D-Lap, Danca laboratoy project, 287 000 (Indonesien)
Dansens Hus, Dance Dialogues Africa, 250 000 (Sydafrika)
 
Teater
ASSITEJ, Inspiring to play, 287 000 (Sydafrika)
Die Bühne, Research on blind spots in Community theatre, 287 000 (Sydafrika)
Riksteatern, Exchanging notes Sweden/Ahmedabad, 283 000 (Indien)
Stockholms Stadsteater, Miss Julie in Jo-burg, 287 000 (Sydafrika)
Svensk Teaterunion, Developing Theatre for children – interacting with audience, 278 000 (Kina)
Svensk Teaterunion, Generating theatre among student community and youth cultural groups, 271 000 (Indien)

Samtliga sökande
Bild och form 
Föreningen Galleri A50 (Kina)
Local A (Kina)
Malins Handtryck (Sydafrika)
Nääs Konsthantverk (Sydafrika)
Olof Löf (Sydafrika)
Stiftelsen Konstnärernas kollektivverkstad Monumental (Kina)
Strömstads kommun (Kina)
Supermarket Art Fair (Sydafrika)
Sveriges ambassad New Delhi (Indien)
 
Dans 
CCAP (Indonesien)
Dansens Hus (Sydafrika)
Vara Konserthus (Kina)
 
Design 
Editions in Craft (Sydafrika)
Stiftelsen Svensk Industridesign (Sydafrika)
Västra Götalandsregionen (Indien)
 
Film 
CinemAfrica Namibia
Doc Lounge Sthlm (Kina)
Mats Hjelm Media (Indonesien)
Nu-institutet (Kina)
Original Film AB (Sydafrika)
Stockholms filmfestival (Sydafrika)
Story AB (Sydafrika)
Vision Forum (Kina)
 
Konstområdesövergripande 
Malmö Högskola K3 (Indien)
Vision Forum (Kina)
WISP (Kina)
 
Museum 
Riksutställningar (Sydafrika)
Statens museer för världskultur (Kina)
Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg (Indien)
Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg (Kina)
Västarvet/Vänersborgs museum Namibia

Litteratur 
Föreningen Karavan (Botswana)
 
Musik 
Borlänge Kommun (Kina)
Fiolind KB (Indien)
Frostros (Sydafrika)
Kroumata (Indonesien)
Kroumata (Kina)
Kultur & Utbildning/ Scenkonst Sörmland (Sydafrika)
Kulturrelation i Sverige AB (Sydafrika)
Lightmemusic (Botswana)
Motvalls (Sydafrika)
Musikföreningen Spiderdogs (Sydafrika)
Operahögskolan (Sydafrika)
Rythm of Sweden Namibia
Spiritus Mundi (Sydafrika)
Stockholm Jazzorchestra (Sydafrika)
Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst (Botswana)
 
Teater 
Arioso Productions Namibia
Bananteatern (Kina)
Clowner utan gränser (Sydafrika)
Die Bühne (Sydafrika)
Riksteatern (Indien)
Riksteatern (Sydafrika)
Scenkartellen (Kina)
Stockholm Stadsteater (Sydafrika)
Svensk Teaterunion (Indien)
Svensk Teaterunion (Kina)
Svenska Assitej (Sydafrika)
Teater Sláva (Sydafrika)
Unga Klara (Kina)

Header logo