Bidragsbeslut 2013

December

Litteraturstöd

Fonogram

Läsfrämjande insatser i samarbete med idrottsrörelsen

Läsfrämjande insatser

Kulturtidskrifter

Samarbetsprojekt, Internationell kulturverksamhet

Mobilitetsstöd, Internationell kulturverksamhet

November

Kultur för äldre

Litteraturstöd

Projektbidrag till fria aktörer inom scenkonst – dans

Projektbidrag till fria aktörer inom scenkonst – teater, opera, performance, cirkus och övriga uttryck

Oktober

Samarbetsprojekt, internationell kulturverksamhet

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län 2013

Samverkan  med komponister

Mobilitetsstöd, internationell kulturverksamhet

Verksamhets- och projektbidrag till fria musikgrupper

Litteraturstöd

September

Litteraturstöd

Augusti

Litteraturstöd

Juni

Mobilitetsstöd, internationell kulturverksamhet

Samarbetsbidrag, internationell kulturverksamhet

Nationella turnéer, festivaler, arrangörssamverkan, konsertserier och utveckling av arrangörsledet

Litteraturstöd

Läsfrämjande verksamhet

Fria aktörer inom dansområdet

Maj

Litteraturstöd

Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet - teater, opera, performance, cirkus och övriga uttryck

Fonogram

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

Samverkan med komponister

Litterära evenemang i bokhandeln

April

Nationella minoriteters kulturverksamhet

Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Litteraturstöd

Bidrag till utvecklingsinsatser kulturtidskrifter

Aktörssamverkansprojekt, fördelningstillfälle 2013

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Skapande skola

Mars

Projektbidrag, fria aktörer inom scenkonst

Fria aktörer inom dansområdet

Litteraturstöd

Mobilitetsstöd, internationell kulturverksamhet

Samarbetsbidrag, internationell kulturverksamhet

Februari

Centrumbildningar

Litteraturstöd

Centrala amatörkulturorganisationer

Skådebaneverksamhet

Verksamhetsbidrag och bidrag till förvärv av konst

Regional kulturverksamhet

Januari

Arrangörer inom musikområdet

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Organisationer inom bild- och formområdet

Konsthantverkskooperativ

Konstnärernas kollektivverkstäder

Header logo