Centrumbildningar

Verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Centrum för dramatik, 750 000
Centrum för fotografi, 1 145 000
Danscentrum, 3 515 000
Föreningen FilmCentrum, 2 930 000
Författarcentrum Riks, 4 120 000
Illustratörcentrum, 1 333 000
Konstnärscentrum, 1 990 000
Manegen, 200 000
Musikcentrum Riks, 3 275 000
Seriefrämjandet, 300 000
Stiftelsen Konsthantverkscentrum, 2 345 000
Teatercentrum, 2 910 000
Översättarcentrum, 1 075 000

Header logo