Kulturtidskrifter

Produktionsstöd 2014

 

Beviljade bidrag, belopp kronor

100%Culture, 50 000
10TAL, 575 000
ALIF, 25 000
ALSADA, 25 000
Anushilon, 25 000
Arche, 350 000
Arkitekturtidskriften KRITIK, 75 000
Artikel 14, 150 000
Avaye Zan, 75 000
Balder, 225 000
Bang, 625 000
Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner, 150 000
Bild & Bubbla, 350 000
C"est Bon Anthology, 125 000
CONST Literary (P)review, 75 000
Danstidningen, 350 000
Det Grymma Svärdet, 50 000
Divan - tidskrift för psykoanalys och kultur, 425 000
DIXIKON, 225 000
É romani Glinda, 200 000
eProvins, 125 000
Evangelium, 50 000
Ett lysande namn, 125 000
Expo/Demokratisk tidskrift och www.expoidag.se, 425 000
fikssion, 50 000
Filmrutan, 200 000
FLM, 400 000
Fronesis, 450 000
Galago, 225 000
Glänta, 725 000
Grafiknytt, 100 000
Hujådå, 25 000
Jefferson, 125 000
Judisk Krönika, 225 000
Karavan, 700 000
Kinarapport, 75 000
Klimatmagasinet Effekt, 300 000
Konsten, 100 000
Konstperspektiv, 400 000
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 250 000
Kulturtidningen Zenit, 50 000
Kulturtidskriften Cora, 150 000
Kulturtidskriften Hjärnstorm, 275 000
Kunstkritikk, 250 000
Kurage - idétidskrift för det civila samhället, 75 000
Lambda Nordica, tidskrift för homo/lesbisk/trans/queerforskning, 25 000
Latinamerika.nu, 75 000
Le Romané Nevimata, 50 000
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000
Lira Musikmagasin, 475 000
Lyrikvännen, 475 000
Magasinet Arena, 300 000
Magasinet BRUNO, 100 000
Mana, 225 000
Medusa, 50 000
METavisi, 75 000
Meänmaa, 50 000
Miljötidningen, 50 000
Nuorat, 125 000
Nutida Musik, 400 000
OEI, 400 000
Omkonst, 125 000
Opsis barnkultur, 325 000
Ord&Bild, 600 000
Ordfront Magasin, 175 000
Orkester Journalen, 325 000
Paletten, 625 000
Parnass, 75 000
Pockettidningen R , 175 000
Ponton, 250 000
Populär Arkeologi, 150 000
Populär Poesi, 50 000
Provins, 400 000
Re:public, 250 000
Romani E Journal, 25 000
Sans, 50 000
Scoop, 200 000
Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle, 75 000
SocialPolitik, 225 000
Soundofmusic, 100 000
Subaltern, 200 000
Sydasien nättidskrift, 150 000
Teatertidningen, 525 000
Tidig Musik - från antik till tidig romantik, 150 000
Tidningen Kulturen, 100 000
Tidskriften OPERA, 325 000
Tidskriften Svenskt konsthantverk, 50 000
TUMMUZ, 50 000
Utopi magasin, 100 000
UtställningsEstetiskt Forum, 150 000
Västsahara, 25 000
Summa, 19 025 000

Samtliga ansökningar

100%Culture, 100%Culture
10TAL EVENEMANG, 10TAL
Kulturföreningen Aiolos, Aiolos - tidskrift för litteratur, teori och estetik
Tidskriften Alba, Alba.nu
Somaliland writers association, ALIF
Alkompis, Al-Kompis
Mandeiska föreninen i Stockholm, ALSADA
Morshed Shaowdhuri, Anushilon
Freudianska föreningen, Arche
Syntes förlag, Arkitekturtidskriften KRITIK
Flyktinggruppernas RiksRåd, FARR, Artikel 14
Romantiska Förbundet, Aurora
Föreningen Avaye Zan, Avaye Zan
Stiftelsen Balders Förlag, Balder
Bang, Bang
BarentsKultur, Barentsculture
Biblis, Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner
Seriefrämjandet, Bild & Bubbla
Bibliotek i Samhälle, bis
Tidskriften Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle
C'est Bon Kultur, C"est Bon Anthology
CONST Literary (P)review, CONST Literary (P)review
Cre collective, Cre magasin
Insamlingsstiftelsen Seglora smedja, Dagens Seglora
Danstidningen, Danstidningen
Föreningen Dast, DAST Magazine
Gröna Studenter, DeFacto
Lystring, Det Grymma Svärdet
Bospa Förlag , Dijaspora/Diaspora
Albansk kultur center Migjeni Borås, Dituria
Psykoanalytiskt forum; Divan, Divan - tidskrift för psykoanalys och kultur
Dixikon, DIXIKON
Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, DramaFORUM
DeSaMeK Publishing AB, DSM
É Romani Glinda, É romani Glinda
Norrländska Litteratursällskapet/ FCNorr, eProvins
Nättidskriften Eremonaut, Eremonaut
Ett lysande namn, Ett lysande namn
Stiftelsen Expo, Expo/Demokratisk tidskrift och www.expoidag.se
fikssion, fikssion
Filmrutan, Filmrutan
Flm Media AB, FLM
Stiftelsen Forskning & Framsteg, Forskning & Framsteg
Svenska Fotografers Förbund, Fotografisk Tidskrift
Tidskriftsföreningen Fronesis, Fronesis
Fältbiologerna, Fältbiologen
Ordfront, Galago
Kulturföreningen Glänta, Glänta
Grafiska Sällskapet, Grafiknytt
Hellenika, Hellenika
Assyriska riksförbundet i Sverige, Hujådå
Utrikespolitiska Institutet, Internationella Studier
É Romani Glinda , Jamis.se Jämställda minoriteter i Sverige
Scandinavian Blues Association, Jefferson
Stiftelse Judisk krönika, Judisk Krönika
Föreningen Karavan, Karavan
Kinarapport/Svensk-kinesiska föreningen, Kinarapport
Klimatmagasinet Effekt ekonomisk förening, Klimatmagasinet Effekt
RFSL, Kom Ut
Anders Olofssons Ordbod, Konsten
Stiftelsen Konstperspektiv, Konstperspektiv
Ariel förlag, Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik
Albanska riksförbundet Iliria, Kultur- och informationstidskriften Besa
Jalhed Produktion AB, KULTURIMPERIET
Kulturtidningen Zenit, Kulturtidningen Zenit
Litt för Coras Vänner/Kulturtidskriften Cora, Kulturtidskriften Cora
Kulturföreningen Hjärnstorm, Kulturtidskriften Hjärnstorm
Kim West/Kunstkritikk.se, Kunstkritikk
Ibn Rushd Studieförbund, Kupolen
Idealistas AB, Kurage - idétidskrift för det civila samhället
Föreningen Lambda Nordica, Lambda Nordica, tidskrift för homo/lesbisk/trans/queerforskning
Latinamerikagrupperna, Latinamerika.nu
Le Romané Nevimata, Le Romané Nevimata
Föreningen för Sverigefinska Skribenter, Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift
Lira ek för (Lira Musikmagasin), Lira Musikmagasin
Framkant Media AB / LitteraturMagazinet, LitteraturMagazinet
LMS/Språklärarnas riksförbund, LMS Lingua
Ellerströms Förlag, Lyrikvännen
Politikens Arena Medier AB, Magasinet Arena
Kofta Förlag, Magasinet BRUNO
Föreningen Tidskriften Mana, Mana
Medusa - Föreningen för en svensk antiktidskrift, Medusa
STR-T (Sv Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset), METavisi
Meänmaa, Meänmaa
Jordens Vänner - Miljötidningen, Miljötidningen
Vätteljuset, Mimers brunn arkeologi etnologi och historia i Västra Götaland
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Narkotikafrågan
Liv- och Fredinstitutet (Life & Peace Institute), New Routes
Nordic Chinese ekonomisk förening, Nord Chinese Newspaper
Nuorat Ideell Förening, Nuorat
tidskriften Nutida Musik, Nutida Musik
OEI , OEI
Omkonst, Omkonst
Opsis barnkultur, Opsis barnkultur
Stiftelsen Ord&Bild, Ord&Bild
Ordfront Magasin AB, Ordfront Magasin
Stiftelsen Orkester Journalen, Orkester Journalen
Stiftelsen Paletten, Paletten
DELS Tidskrifter AB, Parnass
Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, PiratenPosten
Pockettidningen R HB, Pockettidningen R
Föreningen tidskriften Ponton, Ponton
Populär Arkeologi/FHT Norrgårde AB, Populär Arkeologi
Populär Poesi, Populär Poesi
Norrländska Litteratursällskapet/ FCNorr, Provins
Dokumentärmagasinet Public Service ek för, Re:public
Romano Pasos Research Centre, Romani E Journal
Riksförbundet Unga Musikanter, RUMBA
Ung Vänster, Röd press
SANS Media AB, Sans
Scandinavian Media Group AB, Scandinavian Tattoo Magazine
Föreningen Grävande Journalister, Scoop
Sergio Magazine AB, SERGIO Magazine
Signum/Newmaninstitutet AB, Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle
Föreningen Skola och Samhälle, Skola och Samhälle
Skriva förlag i Göteborg, Skriva
SocialPolitik, SocialPolitik
Kulturföreningen Soundofmusic, Soundofmusic
Språktidningen i Sverige AB, Språktidningen
h:ström - Text & Kultur, Subaltern
Svartvitt, Svartvitt
Sydasien kulturell och politisk tidskrift, Sydasien nättidskrift
Ek. för. Nya Teatertidningen, Teatertidningen
tête à tête communication SAS, tête à tête
Tidig Musik, Tidig Musik - från antik till tidig romantik
Tidningen Brand, Tidningen Brand
h:ström - Text & Kultur, Tidningen Kulturen
SVERIGEFINSKHETENS FRÄMJANDE/Yks'Kaks, Tidningen Yks"Kaks
TidskriftsVerkstaden i Öst, tidskrift.nu (metaprofil)
Tidskriften OPERA , Tidskriften OPERA
Movium - SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling, Tidskriften Stad - debatt och reflexion om urbana landskap (fd Movium Magasin, se övrigt)
Tidskriften Svenskt konsthantverk AB, Tidskriften Svenskt konsthantverk
Irakiska Kulturföreningen i Malmö, TUMMUZ
Kolik förlag, Utopi magasin
UtställningsEstetiskt forum, UtställningsEstetiskt Forum
AB Tidningen Vi, Vi Läser
Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO, Vision Balans
Woodpecker Projects (f.d. Papi ideell förening), Woodpecker Projects (f.d. Papi)
Föreningen Västsahara, Västsahara
Zora Gryning Magasin, ZORA GRYNING MAGASIN
Österlenmedia HB, Österlen 360°

Header logo