Nationella minoriteters kulturverksamhet

Projektbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum, Made in Sápmi, 100 000
Finska Kulturföreningen i Sverige, Dockan sover (Nukke nukkuu), 50 000
Framtid för Alla, Musik för alla, 20 000
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Mother tongue in the creative process, 50 000
Judiska Församlingen i Göteborg, Föredragsserie – Våra judiska texter ur ett HBTQ-perspektiv, 50 000
Judiska Församlingen i Stockholm, Mötesplats: den judiska kultursalongen, 70 000
Judiska Kören, Klezmerfestival 2014, 45 000
Korpilombolo kulturförening, Minoriteter i Europa, 75 000
Lattjo Drom, Nordic Romani Festival 2, 150 000
lopme naestie, lopmenaestie samiska kulturdagar, 60 000
Malmfältens Folkhögskola, Ovddos år2, 75 000
Malmö Ungdomscentralen, Dans och Sång festival "Barn i Fokus" 2013, 27 000
Meänmaa, Utveckling och revitalisering av Meänkieli - språk och kultur, 60 000
MoKK, Kulturstig 2013 längs Lainioävdal, 10 000
Romanengo Staggos, Steg till romska liv, 60 000
Romano Pasos Research Centre, Romer I Centrum - Upplysningsåret, 100 000
Sáminuorra, Vaajmoe on stage!, 120 000
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Soul food - en utställning om mat, kultur och religion, 70 000
Sverigefinska Kulturens Vänner, Sverigefinska bok- och kulturmässa 2013, 50 000
Sverigefinska Riksförbundet, Mukulatfest- En tvåspråkig barnfestival och workshop turne´, 80 000
Tornedalsteatern, Manustävling, 60 000
YKSIKAKSIFILMI Sommarström marketing, YKSIKAKSIFILMI, 100 000

Bordlagda beviljade
(Ärendena bordlades den 23 april och beviljades i maj).
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Jewish Classics: From Bach to Reich; Vienna- the Era, 70 000
Gävle Finska klubb, Samverkan för finska gästspel - ett pilotprojekt 2013-2015 Gävleborgs län, 40 000
Meänkielen förlaaki, Utveckla gränsöverskridande civilsamhälle i Tornedalen, 60 000
Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening VÄSKY, Samverkan för finländska gästspel- ett pilotprojekt inom Scen utan gränser 2013-2015, 70 000

Samtliga ansökningar
Adesso Productions, Romer ur ett kulturellt perspektiv, Skåne
Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum, Made in Sápmi, Norrbotten
Auroras Ring, The International Council of 13 Indigenous Grandmothers är inbjudna av Samiska Laila Spik, Västra Götaland
Ávki AB, Kulturturné, Norrbotten
Bildmuseet, Umeå Universitet, Åtta samiska konstnärer, Västerbotten
Finnskogsmuseet, Forskarplats vid Finnskogsmuseet, Gävleborg
Finska Kulturföreningen i Sverige, Dockan sover (Nukke nukkuu), Stockholm
Framtid för Alla, Musik för alla, Stockholm
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Mother tongue in the creative process    , Stockholm
Greppa Livet, "Ashun IIoski Gili- Hör mitt hjärtas sång", Stockhoolm
Judiska Församlingen i Göteborg, Föredragsserie – Våra judiska texter ur ett HBTQ-perspektiv, Västra Götaland
Judiska Församlingen i Göteborg, Musikskola i Judiska Församlingen i Göteborg, Västra Götaland
Judiska Församlingen i Stockholm, Mötesplats: den judiska kultursalongen, Stockholm
Judiska Kören, Jiddishstudier, intensivträning Jiddish och sångträning på Jiddish, Skåne
Judiska Kören, Klezmerfestival 2014, Skåne
Korpilombolo kulturförening, Minoriteter i Europa, Norrbotten
Lattjo Drom, Nordic Romani Festival 2, Stockholm
lopme naestie, lopmenaestie samiska kulturdagar, Jämtland
Malmfältens Folkhögskola, Ovddos år 2, Norrbotten
Malmö Ungdomscentralen, Dans och Sång festival "Barn i Fokus" 2013, Skåne
Malmö Ungdomscentralen, Romer i Europa 2013 - 10 frågor och svar om romer, Skåne
Malmö Ungdomscentralen, SFI KULTURDAG 2013 - ROMER FÖR SFI, Skåne
Meänmaa, Utveckling och revitalisering av Meänkieli - språk och kultur, Norrbotten
MoKK, Kulturstig 2013 längs Lainioävdal, Norrbotten
Romanengo Staggos, Steg till romska liv, Uppsala
Romano Pasos Research Centre, Romer I Centrum - Upplysningsåret, Stockholm
Romska Ungdomsförbundet, Vi är romer, berättade intervjuer, Skåne
Sáminuorra, Vaajmoe on stage!, Västerbotten
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Soul food - en utställning om mat, kultur och religion, Stockholm
Stiftelsen Skansen, Möt romerna på Skansen, Stockholm
Stockholms Dövas Förening, Tre generationer på Manillaskolan, Stockholm
Sverigefinländarnas arkiv, Synliggörandet av sverigefinska skolornas historia, Södermanland
Sverigefinska Kulturens Vänner, Sverigefinska bok- och kulturmässa 2013, Stockholm
Sverigefinska Riksförbundet, Mukulatfest- En tvåspråkig barnfestival och workshop turne´, Stockholm
Södra Norrlands Distrikt, Kulturdagar, Uppsala
Tornedalsteatern, Manustävling, Norrbotten
YKSIKAKSIFILMI Sommarström marketing, YKSIKAKSIFILMI, Stockholm

Header logo