Utvecklingsbidrag

Fördelninga av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Första fördelningen.

 

Beviljade ansökningar, belopp i kr
Grafikens Hus, Samverkan och skapande med och för barn och unga i Sörmland, 300 000, Södermanland
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Growth (tidigare Växt som leder till tillväxt), 300 000, Södermanland
Sörmlands museum, Unga bygger grönt - klimatsmart slöjd och hantverk, 480 000, Södermanland
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Kommunspecifika och internationella dansresidens, 300 000, Södermanland
Sverigefinländarnas arkiv, Konsten att synliggöra sverigefinländarnas historia, 200 000, Södermanland
Östergötlands museum, Alltid uppkopplad/Amiga - tjejer, teknik och internet, 250 000, Östergötland
Östergötlands museum, Street Art Academy LKPG, 200 000, Östergötland
Film i Öst/Norrköpings kommun, Var kommer filmen in? - Att skapa en långsiktig kommunal infrastruktur för film, 300 000 kr, Östergötland
Landstinget i Jönköpings län, ART TALKS JKPGL, 75 000, Jönköping
SMOT, Jönköpings Sinfonietta, Satsning på Barn och Unga i Jönköpings län, 600 000, Jönköping
Smålands Musik & Teater, Dans utveckling i Smålands Musik & Teater, 500 000, Jönköping
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, Araby Community Art, 300 000, Kronoberg
Kulturparken Småland AB, Samlingar i tiden, 200 000, Kronoberg
Circus Glass Royale - Cirkus i Glasriket, The Phoenix Project - Interdisciplinär, Interregional, Internationell, 250 000, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014, 600 000, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014, 350 000, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet 2013-2014, 350 000, Kronoberg
Regionförbundet i Kalmar län (Länsmusiken), Internationell turné med Camerata Nordica till England och Estland, 320 000, Kalmar
The Glass factory/Emmaboda kommun, Glaspedagogik, 400 000, Kalmar
Region Gotland, Kulturarv i samverkan, 300 000, Gotland
Baltic Art Center, future_island, 100 000, Gotland
Region Blekinge, ”Att skapa sin historia” – Blekinge utvecklar kulturarvspedagogiken, 300 000, Blekinge
Malmö museer, Interkulturell dialog på svenska museer, 300 000, Skåne
Skånes Dansteater, DansFunk 2.0, 450 000, Skåne
Region Skåne, Form/Design Center, 600 000, Skåne
Musik i Syd, Uppbyggnad och genomförande av ett flerårigt internationellt kulturutbyte, 500 000, Skåne
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Lungo Drom - den långa vägen, 240 000, Skåne
Musik i Syd, Musikriket (tidigare: Musikmenageriet), 90 000, Skåne
Film i Skåne, Film för barn- och unga med funktionsnedsättning, 150 000, Skåne
Kultur Skåne, Region Skåne, Kulturdatabasen.se, 300 000, Skåne
Malmö Museer/Malmö Stad, Projektionsutställning i Seved, Malmö, 80 000, Skåne
Hallands kulturhistoriska museum, Kulturarv och regional identitet, 150 000, Halland
Region Halland, Fortsatt utveckling av konstresurscentrum vid Hallands Konstmuseum, 300 000, Halland
Göteborgs konstmuseum, En målad historia - dialogbaserat pedagogiskt projekt på Göteborgs konstmuseum, 350 000, Västra Götaland
Göteborgs Stadsteater, Lätt text på scen, 350 000, Västra Götaland
Röhsska museet, Allas rätt till Kultur, 300 000, Västra Götaland
Göteborgs Symfoniker AB, Presentation av och turné med Herbert Blomstedt, 170 000, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Partnerskap för interkulturell dialog, 500 000, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Digital konstartskonstutveckling, 900 000, Västra Götaland
Nordiska Akvarellmuseet, spridning och kommunikation av den samtida nordiska bilderboken, 380 000, Västra Götaland
Region Värmland/Dans i Värmland, Dansplattform Värmland, 600 000, Värmland
Värmlands museum, 1001 Inventions, 700 000, Värmland
Örebro läns landsting, Digitalt sända musik till vård och hem, 200 000, Örebro
Örebro läns museum, Norm, Nation och Kultur 2013, 350 000, Örebro
Landstinget Västmanland, Arrangörsutveckling, 150 000, Västmanland
Landstinget Västmanland, Ett kulturliv för alla - en modell för ett decentraliserat teaterliv, 400 000, Västmanland
Västmanlands läns museum, Mötesplats Karlsgatan 2, 200 000, Västmanland
Musik i Dalarna, Musikteater för, med och av Barn och Unga, 350 000, Dalarna
Landstinget Dalarna, Barnbildcenter i Dalarna, 300 000, Dalarna
Landstinget Dalarna, SITE-KICK Dalarna, infrastruktur för dans i länet, 300 000, Dalarna
Hälsinglands Museum, Vem äger berättelserna?, 300 000, Gävleborg
Gävleborg Läns Landstinget/Musik Gävleborg, Dans på Scen, 300 000, Gävleborg
Murberget Länsmuseet Västernorrland, CultureCloud Pilot, 250 000, Västernorrland
Landstinget Västernorrland, Resurscentrum Konst (RCK), 250 000, Västernorrland
Scenkonst Västernorrland AB, Musiksamverkan i norr, Kulturhuvudstad 2014, 245 000, Västernorrland
Regionförbundet Jämtlands län, Drivkraft för kreativa och kulturella näringar i Mellersta Norrland, 450 000, Jämtland
Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län, Levande Lokala Kulturhus - arrangören i centrum, 190 000, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Konstlabb för unga, 400 000, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Last Land - Dans på små scener, 350 000, Jämtland
Stiftelsen Jamtli, Skolan och museerna, 400 000, Jämtland
Västerbottens museum, Rock Art in Sápmi, 450 000, Västerbotten
Region Västerbotten, Infrastruktur för ung kultur (Ung kultur Västerbotten), 300 000, Västerbotten
Västerbottensteatern AB, Samverkansprojekt Umeå2014, Norrländsk Passion, 1 000 000, Västerbotten
Region Västerbotten/ Länsbiblioteket i Västerbotten, Det litterära Västerbotten - projektet, 300 000, Västerbotten
NorrlandsOperan, Folk- och världsmusikgalan, 450 000, Västerbotten
Västerbottens läns landsting/ Norrlandsoperan AB, River Stories, 1 000 000, Västerbotten
Företagsarkivet i Westerbotten, Kvinnor i norrländskt näringsliv. Tillgängliggörande och bevarande av kvinnors företagsarkiv i Västerbotten, 150 000, Västerbotten
Dans i Nord, Nästa steg, 500 000, Norrbotten
Norrbottens museum, Kulturarvscentralen - en nätplattform och portal för kulturarv i Norrbotten, 280 000, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Konstmuseet i norr, 700 000, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Kraftcentrum för ny musik, 1 000 000, Norrbotten

Samtliga ansökningar
Hökhuvuds Hembygdsförening, Torer Höks dag 20-år!, Uppsala
Grafikens Hus, Samverkan och skapande med och för barn och unga i Sörmland, Södermanland
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Growth (tidigare Växt som leder till tillväxt), Södermanland
Sörmlands museum, Unga bygger grönt - klimatsmart slöjd och hantverk, Södermanland
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Kommunspecifika och internationella dansresidens, Södermanland
Sverigefinländarnas arkiv, Konsten att synliggöra sverigefinländarnas historia., Södermanland
Norrköpings Konstmuseum, Studio H, Östergötland
Regionförbundet Östsam, Goda råd! De professionella kulturskaparna i dialog -, Östergötland
Film i Öst/Norrköpings kommun, Var kommer filmen in? - Att skapa en långsiktig kommunal infrastruktur för film, Östergötland
Östergötlands museum, Alltid uppkopplad/Amiga - tjejer, teknik och internet, Östergötland
Östergötlands museum, Livskvalitet här & nu - ett kulturprojekt för personer med en demensdiagnos, Östergötland
Östergötlands museum, Street Art Academy LKPG, Östergötland
Centrum för kommunstrategiska studier, Konsten att delta, Östergötland
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, De gömda och vi, Östergötland
Motala kommun, Ett nytt rum - en experimentell arena för offentlig konst, Östergötland
Landstinget i Jönköpings län, ART TALKS JKPGL, Jönköping
Landstinget i Jönköpings län, KONST>RAZZIA, Jönköping
SMOT, Jönköpings Sinfonietta, Satsning på Barn och Unga i Jönköpings län, Jönköping
Smålands Musik & Teater, Dans utveckling i Smålands Musik & Teater, Jönköping
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, Araby Community Art, Kronoberg
Kulturparken Småland AB, Samlingar i tiden, Kronoberg
Circus Glass Royale - Cirkus i Glasriket, The Phoenix Project - Interdisciplinär, Interregional, Internationell, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet 2013-2014, Kronoberg
Regionförbundet i Kalmar län (Länsmusiken), Internationell turné med Camerata Nordica till England och Estland, Kalmar
Kalmar läns museum, Gamla grejer! Nya samanhang!, Kalmar
Kalmar läns museum, Tillämpad och inkluderande kulturmiljöpedagogik, Kalmar
Sättra Kulturbox, Mittlandsskogen i min bakgård/ , Kalmar
Regionförbundet i Kalmar län, Hälsa och kultur, Kalmar
The Glass factory/Emmaboda kommun, Glaspedagogik, Kalmar
Region Gotland, Kulturarv i samverkan, Gotland
Gotlands läns hemslöjdsförening, Vision för kulturarv, slöjd och samtidskonst, Gotland
Länsteatern på Gotland, En tro på att danskonsten kan ge människorna kraft i en avbefolkad byggd, Gotland
Gotlands Musikstiftelse, Arts School Day (ASD), Gotland
Baltic Art Center, future_island, Gotland
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, Trollflöjten på Fårö - en happening, Gotland
Region Blekinge, ”Att skapa sin historia” – Blekinge utvecklar kulturarvspedagogiken, Blekinge
Teatercentrum, Teatercentrums Tältprojekt, Skåne
Malmö museer, Interkulturell dialog på svenska museer, Skåne
Körcentrum Syd, Killar i kör, Skåne
Skånes Dansteater, DansFunk 2.0, Skåne
Kammaropera Syd, Alcina, Skåne
Stiftelsen Wanås utställningar, Dance Me – performativ skulptur, aktion, dans, Skåne
Region Skåne, Form/Design Center, Skåne
Musik i Syd, Uppbyggnad och genomförande av ett flerårigt internationellt kulturutbyte, Skåne
Kulturen, Förstår ni vad vi säger?, Skåne
Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne, Lungo Drom - den långa vägen, Skåne
Musik i Syd, Musikriket (tidigare: Musikmenageriet), Skåne
Film i Skåne, Film för barn- och unga med funktionsnedsättning, Skåne
AB Helsingborgs stadsteater, Mor Kurage, Skåne
Skånes hembygdsförbund, Din och min berättelse, Skåne
Musik i Syd, Tonsatt fortsättning - Magle Mix, Skåne
Kultur Skåne, Region Skåne, Kulturdatabasen.se, Skåne
Region Skåne/Kultur Skåne, Producentpoolen, Skåne
Malmö kommun/Malmö Stadsteater, Klassrumsteater – ett praktiskt utvecklingsarbete om relationen skola/teater., Skåne
Malmö Museer/Malmö Stad, Projektionsutställning i Seved, Malmö, Skåne
PROSPERO Performing Arts Center, Nordisk plattform för internationell, tvärkulturell scenkonst för barn och unga, Skåne
Malmö Symfoniorkester AB, Koordinering av scenkonstens digitaliseringsprocesser, Skåne
Döviana, Döv- och teckenspråksgalleri, Skåne
Kira förlag, Klubb Malla, Skåne
Hallands kulturhistoriska museum, Kulturarv och regional identitet, Halland
Region Halland, Fortsatt utveckling av konstresurscentrum vid Hallands Konstmuseum, Halland
Göteborgs Symfoniker AB, Affärsutveckling digitala konserthuset, Västra Götaland
Västarvet/Vänersborgs museum, Pedagogiskt utvecklingsprojekt Vänersborgs museum, Västra Götaland
Göteborgs konstmuseum, En målad historia - dialogbaserat pedagogiskt projekt på Göteborgs konstmuseum, Västra Götaland
Göteborgs Stadsteater, Lätt text på scen, Västra Götaland
Röhsska museet, Allas rätt till Kultur, Västra Götaland
Göteborgs Symfoniker AB, Presentation av och turné med Herbert Blomstedt, Västra Götaland
Västarvet (Västra Götalandsregionen), Utställningsstöd till lokala arrangörer, Västra Götaland
Kultur i Väst, Barnens musikbibliotek, Västra Götaland
Röhsska museet, Dancewalks på Röhsska museet, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Malmska valen - en videowalk, Västra Götaland
Kultur i Väst, Utvecklingscentrum för samtida musik- och ljudkonst, Västra Götaland
Stiftelsen GöteborgsMusiken, Västsvenskt/nationellt centrum för blåsmusik, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Partnerskap för interkulturell dialog, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Digital konstartskonstutveckling, Västra Götaland
Nordiska Akvarellmuseet, spridning och kommunikation av den samtida nordiska bilderboken, Västra Götaland
Region Värmland/Dans i Värmland, Dansplattform Värmland, Värmland
Värmlands museum, 1001 Inventions, Värmland
Värmlands museum, FIMP (Film i museets pedagogik), Värmland
Region Värmland, Gränsöverskridande och konstnärlig förnyelse av slöjd och konsthantverk, Värmland
Gt Event, Golden Times, Örebro
Karlskoga kommun, Ung Blick, Örebro
Örebro läns landsting, Urban Youth Choir Festival, Örebro
Stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg, Gränslös opera 2 - Barnopera i samverkan, Örebro
Örebro läns landsting, Digitalt sända musik till vård och hem, Örebro
Örebro läns museum, Norm, Nation och Kultur 2013, Örebro
Landstinget Västmanland, Barn- och ungdomsteatercentrum i Västmanland, Västmanland
Landstinget Västmanland, Arrangörsutveckling, Västmanland
Landstinget Västmanland, Ett kulturliv för alla - en modell för ett decentraliserat teaterliv., Västmanland
Västmanlands läns museum, Mötesplats Karlsgatan 2, Västmanland
Musik i Dalarna, Musikteater för, med och av Barn och Unga, Dalarna
Landstinget Dalarna, Musiksamverkan i Dalarna, Dalarna
Landstinget Dalarna, Barnbildcenter i Dalarna, Dalarna
Landstinget Dalarna, SITE-KICK Dalarna, infrastruktur för dans i länet, Dalarna
Landstinget Dalarna, Scenisk folkdans – utveckling av ett kulturarv, Dalarna
Hälsinglands Museum, Vem äger berättelserna?, Gävleborg
Gävleborg Läns Landstinget/Musik Gävleborg, Dans på Scen, Gävleborg
Hälsinglands Museum, Jordbruk - en samtidsdokumentation, Gävleborg
Landstinget Gävleborg, Nya tider - nytt arrangörskap, Gävleborg
Murberget Länsmuseet Västernorrland, CultureCloud Pilot, Västernorrland
Landstinget Västernorrland, Resurscentrum Konst (RCK), Västernorrland
Scenkonst Västernorrland AB, Musiksamverkan i norr, Kulturhuvudstad 2014, Västernorrland
Regionförbundet Jämtlands län, Drivkraft för kreativa och kulturella näringar i Mellersta Norrland, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Levande Lokala Kulturhus - arrangören i centrum, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Din plats! - ungas möjligheter att utöva, uppleva och påverka kultur, Jämtland
Härjedalens kommun, Härjedalens Sommarakademi 2013, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Konstlabb för unga, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Last Land - Dans på små scener, Jämtland
Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum, GOLVKONST, Jämtland
Stiftelsen Jamtli, Skolan och museerna, Jämtland
Västerbottens museum, Rock Art in Sápmi, Västerbotten
Umeå kommun, Morgondagens historia, Västerbotten
Region Västerbotten, Infrastruktur för ung kultur (Ung kultur Västerbotten), Västerbotten
Region Västerbotten, Kulturarena i Norr, Västerbotten
Västerbottensteatern AB, Samverkansprojekt Umeå2014, Norrländsk Passion, Västerbotten
Region Västerbotten/Länsbiblioteket i Västerbotten, Det litterära Västerbotten - projektet, Västerbotten
NorrlandsOperan, Folk- och världsmusikgalan, Västerbotten
Skogsmuseet i Lycksele AB, Vuarkká - skattkammare i Sápmi, Västerbotten
KF Mullberget, Trästockfestivalen, Västerbotten
Västerbottens läns landsting/Norrlandsoperan AB, River Stories, Västerbotten
Konstfrämjandet i Västerbotten, Det ser man väl om någon har ett funktionshinder!, Västerbotten
Umeå kommun/Västerbottens museum, Photographer Residence Umeå2014, Västerbotten
Företagsarkivet i Westerbotten, Kvinnor i norrländskt näringsliv. Tillgängliggörande och bevarande av kvinnors företagsarkiv i Västerbotten, Västerbotten
Dans i Nord, Nästa steg, Norrbotten
Norrbottens museum, Kulturarvscentralen - en nätplattform och portal för kulturarv i Norrbotten, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Div Kultur och utbildning, Cultural planning i Norrbotten, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Div Kultur och utbildning, Konstmuseet i norr, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Div Kultur- och utbildning, Ung delaktighet i Kulturlivet i Norrbotten 2013-2015, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Kraftcentrum för ny musik, Norrbotten

Header logo