Distributionsstöd

Utgivare av en bok som beviljats litteraturstöd får automatiskt även distributionsstöd. Distributionsstöd söks därför som regel inte separat. Om en utgivare däremot har tagit emot annat statligt tryckbidrag för utgivning/tryckning av en bok, är det möjligt att söka distributionsstöd separat.

Vad är syftet med stödet?

Syftet är att invånare i hela landet ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken.


Vilka böcker ingår i stödet?

I stödet ingår böcker som har fått statligt litteraturstöd, det vill säga skönlitteratur, facklitteratur, serier och barn- och ungdomsböcker, allt som allt cirka 700 titlar per år. Stödet söks av förlag, i princip efter det att boken har kommit ut.

Vilka böcker ingår inte i stödet?

Festskrifter, vänböcker, notböcker, läromedel, studiematerial, vetenskaplig speciallitteratur, uppslagsböcker, hobbyböcker, årsböcker, böcker av enbart lokalt intresse, kataloger, pysselböcker, handböcker, inomreligiös litteratur, kokböcker och reseguider.

Hur sker stödbesluten?

Alla böcker som lämnas in för stöd blir bedömda av Kulturrådets arbetsgrupper. I grupperna ingår författare, översättare, kritiker, ämnesexperter och bibliotekarier. Böckerna bedöms utifrån gängse kvalitetskriterier – beroende på litteraturkategori. Knappt hälften av de ansökta böckerna får stöd.

När sker stödbesluten?

Ansökningarna behandlas löpande efter att de har kommit till Kulturrådet. Beslut om stöd fattas vid arbetsgruppernas möten, som äger rum cirka sex gånger per år och stödkategori. I en del fall bordläggs besluten. Då kan det ta längre tid innan böckerna kommer ut i distribution.

När skickas böckerna?

När utgivaren fått beslut om beviljat bidrag ska böckerna skickas snarast till Kulturrådets distributör. Distributören skickar sedan böckerna vidare till biblioteken i januari, juni, september och november. Eventuella felleveranser, förseningar och skador rapporteras direkt till distributören.

Hur kan böckerna användas?

Tanken är att böckerna ska nå ut till läsarna genom att de används i läsfrämjande verksamhet, marknadsföring eller på annat sätt.

KONTAKT

Alan Deswar
Telefon: 08-519 264 78
alan.deswar@kulturradet.se

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

WEBBSÄNDNING

Garanterat bra böcker
Se inspelningen från Kulturrådets dag om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur och nödvändigheten av poesi.

Header logo