Barnboksmässan i Bologna. Foto: Stefan Tell.

Bidrag för kulturexport inom litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst

Uppdraget avslutades december 2018.

Vem kan söka?

Professionella svenska aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport exempelvis förlag, curatorer, gallerier, agenter, presentatörer och producenter.

Du som är verksam som konstnär, utövare och/eller konstnärlig upphovsperson hänvisas till att söka stöd hos Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond.

För vad kan man söka?

Vissa kostnader i samband med aktiviteter som främjar internationaliseringen av svensk konst och kultur, exempelvis mässor, festivaler, biennaler och andra branschspecifika mötesplatser som gynnar svensk kulturexport. Kulturrådet prioriterat kostnader kopplade till resekostnaden och medverkan vid mötesplatsen. För gästspel eller turné hänvisas till projektstöd inom fri scenkonst (se Kulturrådets bidrag till scenkonst eller Konstnärsnämnden).

Ansökan ska endast avse en aktivitet/mötesplats per ansökningstillfälle.

Kriterier för bidraget

  • Internationell relevans och långsiktig betydelse.
  • Professionell mellanledsaktör som inte är ansluten till en kommunal, regional eller statlig institution eller har ett statligt uppdrag.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jan Kärrö (litteratur och dramatik)
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se 

Anna Livén West (bild och form)
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

ANSÖKAN

Uppdraget avslutades december 2018.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo