Bildverk

Litteraturstöd till bildverk och serier

Kulturrådet fördelar litteraturstöd till bildverk och serier. Det söks av förlag som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och är verksamma i Sverige. Stödet är ett efterhandsstöd, det vill säga det söks efter att titeln utkommit.

Läs mer om litteraturstödet

Stöd till planerad utgivning av litteratur

I syfte att främja kvalitet, mångsidighet och fördjupning i bokutgivningen fördelas stöd till planerad utgivning av litteratur. Stödet är ett förlagsstöd och söks endast för projekt som innefattar flera bokutgåvor, exempelvis en tematisk titelserie.

Läs mer om stöd till planerad utgivning av litteratur

Header logo