Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Främjandeorganisationer inom bild- och formkonstområdet

VEM KAN SÖKA?

Stödet riktar sig till centrala främjandeorganisationer inom bild- och formkonstområdet som utan vinstsyfte bedriver utställnings- och/eller projektverksamhet med professionella kulturaktörer, konstbildande arbete samt publikarbete.

Bidraget kan sökas av fria aktörer. Med fri aktör avses verksamhet som inte har kommunal, regional eller statlig huvudman.

Bidrag lämnas främst till aktör vars verksamhet bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas i form av verksamhetsbidrag. Stöd till utställningsersättning för utställande konstnärer ska sökas som del av verksamhetsbidraget. 

Kulturrådet kommer i redovisningen av bidraget att särskilt följa upp att utställda konstnärer mottar ersättning.

(Organisationer med amatörkulturell inriktning kan söka verksamhetsstöd ur Kulturrådets bidrag till Centrala amatörkulturorganisationer).

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Ett övergripande mål för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Bidragen prövas utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Verksamheten ska ha annan finansiering än det bidrag som söks från Kulturrådet.

Kulturrådets utgångspunkter för stödet till centrala främjandeorganisationer inom bild- och formkonstområdet är att göra den samtida bild- och formkonsten tillgänglig för så många som möjligt i landet.

Verksamhetsbidraget ska ge ökade möjligheter för konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan mellan olika aktörer inom området.

Den totala bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • hög konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • geografisk spridning
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • mångfald i utbudet (avser medverkande, målgrupper och konstnärliga uttryck)
 • ett barn- och ungdomsperspektiv
 • ett tillgänglighetsperspektiv som innebär att människors olika förutsättningar att möta bild- och formkonst beaktas
 • ett jämställdhetsperspektiv
 • lokal och/eller regional förankring och samverkan

OBLIGATORISKA BILAGOR

Utöver ansökningsblanketten ska en verksamhetsplan för året ansökan avser bifogas till ansökan. Bilagor kan bifogas med ansökningsblanketten online.

REDOVISNING

Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor. Redovisningen av bidraget ska lämnas till Kulturrådet. Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

OBLIGATORISKA BILAGOR

 • Bokslut och verksamhetsberättelse för det redovisade året
 • Sammanställning över utbetalad utställningsersättning

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Eineborg
Telefon: 08 519 265 05
anna.eineborg@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod är 26 april - 23 maj 2019.

Redovisningsblankett

ANSÖKAN MED KALENDERFIL

19 september 2019 - 17 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag är:
19 september–17 oktober

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.


Ansökan görs online

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo