Omslag Ord&Bild, Provins, Paletten, Bild & Bubbla, Nuorat, Ponton, FLM, Populär arkeologi,Orkesterjournalen samt Avaye Zan.

Bidrag till kulturtidskrifter

Vi ger stöd till produktion och av både tryckta och digitala tidskrifter. Bidraget till kulturtidskrifter ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av kulturtidskrifter. Det ska också främja spridning och läsning av kulturtidskrifter.

Produktionsbidrag

Den ger ut en kulturtidskrift i Sverige kan söka verksamhetsbidrag för produktion, distribution och marknadsföring. Stöd går att söka för både tryckt och digital tidskrift.
För 2018 fick 86 kulturtidskrifter drygt 22,5 miljoner kronor i produktionsbidrag.

Bidrag för spridning av kulturtidskrifter

Den som ger ut en kulturtidskrift i Sverige eller är en organisation som arbetar för att sprida kulturtidskrifter kan söka spridningsbidrag.
2018 fick fyra organisationer sammanlagt 2 miljoner kronor i spridningsbidrag.

Header logo