Bidrag för spridning av kulturtidskrifter

Bidraget till kulturtidskrifter ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen kulturtidskrifter. Det ska också främja spridning och läsning av kulturtidskrifter.

Vem kan söka?

Den som ger ut en kulturtidskrift i Sverige, är samisk utgivare i ett annat nordiskt land eller är en organisation som arbetar för att sprida kulturtidskrifter i Sverige kan söka spridningsbidrag.

En tidskrift eller organisation som får annat statligt stöd eller har offentlig huvudman kan få bidrag endast om det finns särskilda skäl.

Vad går att söka bidrag för?

Du kan söka spridningsbidraget för att synliggöra och sprida kulturtidskrifter och för att göra andra insatser som kommer flera kulturtidskrifter till del.

Hur går ansökan till?

Du kan söka spridningsbidraget en gång per år via vår onlinetjänst. 
En ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag riskerar att inte bli behandlad. Om en ofullständig ansökan inte kompletteras inom den tid vi meddelar kan vi inte behandla den.

Hur bedömer Kulturrådet ansökan?

Det är vår generaldirektör som fattar beslut om spridningsbidrag efter beredning av handläggare. Vi prioriterar projekt som omfattar ett större antal kulturtidskrifter och projekt som syftar till långsiktiga åtgärder för att främja synlighet och spridning.
Vi prioriterar särskilt projekt som omfattar tidskrifter på de nationella minoritetsspråken eller huvudsakligen vänder sig till de nationella minoriteterna. Projekt som vänder sig till barn och ungdomar, och projekt med internationellt perspektiv, är också särskilt prioriterade.

Vad händer om bidrag blir beviljat?

Vi betalar ut bidrag till det plus- eller bankgirokonto tillhörande den juridiska person som anges i ansökan. Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet.

Hur går redovisningen till?

Bidraget ska redovisas på en särskild blankett i vår onlinetjänst vid den tidpunkt som vi anger. Redovisning ska ske enligt de villkor som framgår av beslutet.

Vilka villkor gäller för beviljade bidrag?

För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som ska framgå i en till bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga som ska skickas till alla som beviljats bidrag. I villkorsbilagan kan vi utöver de generella villkoren även besluta om särskilda villkor.

 

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jan Kärrö
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

ANSÖKAN

22 oktober 2019 - 19 november 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod för utvecklingsbidrag för 2019:
22 oktober - 19 november 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Header logo