Centrala museers forskning

 

Förändringar för statsbidragsgivningen

Från och med 1 januari 2018 har Riksantikvarieämbetet övertagit bidragsgivningen för centrala museers forsknings- och utvecklingsverksamhet. Mer information om bidragsgivningen finns på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Observera att de som tidigare beviljats bidrag av Kulturrådet ska redovisa detta till Kulturrådet enligt villkor i beslut. Redovisningsblankett finns att tillgå i högerspalten.

Redovisning

  • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
  • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
  • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
  • ändringar liksom bristande redovisning kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan. Om den som söker har reviderat budget och verksamhetsplan ska det meddelas så snart som möjligt.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Ove Bengtsson
Telefon: 08 519 264 32
ove.bengtsson@kulturradet.se

REDOVISNING

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo