Verksamhetsbidrag regionala museer

Vem kan söka?

Institutioner som också får bidrag från ett landsting, en kommun eller annan huvudman. Bidragsberättigade museer anges i Kulturrådets regleringsbrev. En utgångspunkt är att huvudmännens ekonomiska motprestation ligger kvar på minst föregående års nivå för att oförändrat statsbidrag ska kunna lämnas.

För vad kan man söka?

Regionala museer som är namngivna i Kulturrådets regleringsbrev kan söka bidrag för sin verksamhet.

GRund för bidragsfördelningen

Bestämmelser om statsbidrag till regional kulturverksamhet finns i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

I förordningen (2007:1186) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten i sin verksamhet ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Ansökan görs online.

Beslut

Vid fördelningen prövar Kulturrådet bidragen utifrån respektive institutions verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Ansökningarna bereds på Kulturrådet och Kulturrådets styrelse fattar beslut. Beslutet kan inte överklagas.

När beslut är fattat skickas det ut till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan får beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Utbetalning av bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Livén West
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Margareta Brilioth
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Andreas Åberg
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Ove Bengtsson
Telefon: 08 519 264 32
ove.bengtsson@kulturradet.se

 

ANSÖKAN

12 september 2019 - 10 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod för verksamhetsbidrag 2019 är:
12 september - 10 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhetsbidrag är 19 april - 17 maj 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo