Vadstena Akademien. Elisa (Rebecca Rasmussen) och Guido (Thomas Volle) samt kör. Foto: Markus Gårder.

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Verksamhetsbidrag fördelas till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. De utses av regeringen och anges i Kulturrådets årliga regleringsbrev. För närvarande kan det sökas av Internationella Vadstena-Akademien, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergs Intima Teater, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet samt Dansnät Sverige.

Grund för bidragsgivningen

Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Statsbidraget till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse är tänkt att göra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet möjlig.

Kulturrådet ska också verka för att ett barnperspektiv, liksom ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv integreras i Kulturrådet verksamhet.

Internationell och interkulturell verksamhet

Ett internationellt och interkulturellt perspektiv ska integreras i hela Kulturrådets bidragsgivning. Den internationella och interkulturella verksamheten ska därför inkluderas i ansökan om verksamhetsbidrag. Även internationella och interkulturella möten i Sverige ska prioriteras inom ramen för verksamhetsstöd och utvecklingsmedel.

Kulturrådet kommer att i bidragsvillkoren föreskriva att institutioner, fria grupper och andra bidragsmottagare i återrapporteringen ska redovisa kulturutbyten och samarbeten över gränserna.

Vid fördelning av verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse kommer Kulturrådet att pröva bidragen utifrån den sökandes verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Caroline von Hove (scenkonst)
Telefon: 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Luciana Marques (musik)
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

ANSÖKAN

12 september 2019 - 10 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 är:
12 september - 10 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 25 april 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo