Arrangörer inom Dansnät Sverige

VEM KAN SÖKA?

Sökande ska vara part i Dansnät Sverige.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för 45 procent av kostnaderna för gage, resor, traktamente och logi vid arrangemang av nationella och internationella fria aktörer inom ramen för Dansnät Sverige.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Bidragsvillkor

 • organisationen erhåller bidrag från kommun och/eller landsting
 • minst 50 procent av totalt antal föreställningar som arrangeras inom ramen för Dansnät Sverige ska vara med fria nationellt verksamma aktörer
 • verksamheten genomförs enligt de planer som redovisas
 • bidraget används enligt gällande riktlinjer
 • redogörelse för verksamheten och stödets användning lämnas enligt Kulturrådets anvisningar
 • förändringar av verksamheten meddelas
 • ej disponerad del av bidraget återbetalas om verksamheten upphör under den tid som bidraget avser.

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar betraktas som om den kommit in för sent. Sökande ska vara en juridisk person.

BESLUT

Ansökningarna bereds på Kulturrådet. Generaldirektören fattar beslut efter:

 • efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning i relation till övriga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

Beslutet kan inte överklagas.

När beslut är fattat skickas det till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. De som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Redovisning:

 • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
 • bidragsmottagaren ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning som gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning den juridiska personen eller den enskilda näringsidkaren har samt följa de regler beträffande inbetalning och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter som krävs.
 • bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan.


KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE


Monica Christensen Luotsinen
Telefon: 08 519 264 04
monica.christensen.luotsinen@kulturradet.se

ANSÖKAN

15 januari 2019 - 12 februari 2019

Ansökningsperiod 2018 för arrangörsbidrag var
15 januari - 12 februari 2019.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod är 28 mars - 25 april 2019.

Redovisning görs online

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in.

Header logo